Tuesday, July 5, 2016

ေရႀကီးမႈမွသည္ လုပ္အားေပးျခင္းသို႔

မာရီရာနာ ပါလက္ဗရာ ေရးသားသည


ဇြန္ ၂၀၁၆၊ ဟားခါး၊ ခ်င္းျပည္နယ္ - ဗန္တင္းပန္မွာ လြန္စြာေၾကာက္ရြံ႕ေနသည္။ အိမ္ ၆လံုး ၇လံုး ၿပိဳက်သြားၿပီး ေျမေတြၿပိဳေနတာကို ျမင္ေနရသည္။ သူမမွာ အစားအစာလည္း ျပတ္လတ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္မွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လက ျမန္မာႏုိင္ငံကို ကုိမန္ ဆိုင္ကလံုးမုန္တုိင္း တိုက္ခတ္စဥ္က ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းမုန္တုိင္းေၾကာင့္ ႏွစ္၄၀အတြင္း အဆိုးရြားဆံုး ေရႀကီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ပိုမိုဆုိးရြားသည္။ “ကၽြန္မတို႔ ႏွစ္ပတ္ေက်ာ္ ပိတ္မိေနခဲ့တယ္” ဟု ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရြာေလးတစ္ရြာတြင္ ေနထုိင္ေသာ အသက္ ၃၄ ႏွစ္အရြယ္ ဗန္တင္းပန္က ျပန္ေျပာျပ သည္။ “ကၽြန္မတုိ႔မွာ အစားအစာမရွိ႐ံုသာမကဘူး။ ေရပိုက္လိုင္းေတြက ေရနဲ႔အတူ ေျမာပါသြားတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ေသာက္သံုးလုိ႔ရတဲ့ ေရလည္း ျပတ္သြားတယ္” ဟု ၎က ဆုိသည္။


©ယူနီဆက္ဖ္ျမန္မာ/၂၀၁၆/မာရီရာနာပါလက္ဗရာ

From Floods to Volunteerism

By Mariana Palavra

June 2016, Hakha, Chin State - Van Tin Pen was very scared. She saw six or seven houses collapsing, landslides all over and she was running out of food. This was in July 2015, when cyclone Komen hit Myanmar, causing some of the worst floods in the last 40 years, particularly in Chin State.  “We were blocked for more than two weeks”, recalls the 34 year old who lives in a small village from Hakha township. “Not only did we not have food, but also all the pipelines were washed away, thus cutting off our access to safe water.”

©UNICEF Myanmar/2016/Mariana Palavra 

အမွန္တကယ္ျဖစ္လာေသာ ကေလးဘဝအိပ္မက္တစ္ခု

မာရီရာနာပါလက္ဗရာ ေရးသားသည္

ဟားခါး၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဇြန္လ ၂၀၁၆ - ငြန္လိုင္ဇင္မွာ အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါ ျဖစ္သည့္အတြက္ သားဖြား ဆရာမ တစ္ဦးက ကုသေပးစဥ္က ၎၏အသက္ ၄ႏွစ္သာ ရွိေသးသည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္က ၎၏ဘဝကို ေျပာင္းလဲေစခဲ့သည္။ ယင္းအခ်ိန္္မွစ၍ တစ္ေန႔က်လွ်င္ သားဖြားဆရာမတစ္ဦး ျဖစ္ရမည္ဟု အိပ္မက္ မက္ခဲ့သည္။ “သားဖြားဆရာမေတြရဲ႕ ဝတ္စံုနဲ႔ လူေတြကို ေစာင့္ေရွာက္ရတဲ့ သူတုိ႔တာဝန္ကို အထင္ႀကီး အားက်မိခဲ့တာ” ဟု ယခု အသက္ ၃၄ ႏွစ္ ရွိၿပီျဖစ္သည့္ ငြန္လိုင္ဇင္က ေျပာသည္။

©UNICEF Myanmar/2016/Mariana Palavra
Ngun Hlei Zing stands in front of Lok Lung sub-rural health centre

A childhood dream come true

By Mariana Palavra

Hakka, Chin State, June 2016 - Ngun Hlei Zing was four years old when she got pneumonia and was treated by a midwife. This changed her life. From then on, she dreamt of one day becoming a midwife.  “I was impressed by the midwives uniforms and their mission to take care of others”, recalls Ngun Hlei Zing, now 34 years old. 

©UNICEF Myanmar/2016/Mariana Palavra
Ngun Hlei Zing stands in front of Lok Lung sub-rural health centre

ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ နယ္စပ္တေလွ်ာက္ ပိုလီယိုေရာဂါ ကာကြယ္ေဆး တုိက္ေကၽြးျခင္း

မာရီရာနာပါလက္ဗရာႏွင့္ တင္ေလးႏုိင္ ေရးသားသည္

က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား၏ က်န္းမာေရးကို တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ မည္သုိ႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မ်ားမ်ားစားစား မသိေၾကာင္း နန္းခမ္းႏြန္းက ခ်က္ခ်င္းဝန္ခံသည္။ အသက္ ၁၈ႏွစ္ရွိ ပေလာင္မေလး နန္းခမ္းႏြန္္းမွာ ၎၏ မိဘႏွစ္ပါး၊ ေမြးခ်င္း အငယ္ ႏွစ္ဦးႏွင့္အတူ ရွမ္းျပည္နယ္တပ္မေတာ္/ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ (SSA/SSPP) က ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ေဒသတစ္ခု ျဖစ္သည့္ ေတာင္ရန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေဝးလံုးေက်းရြာတြင္ ေနထုိင္သည္။


©ယူနီဆက္ဖ္ျမန္မာ/၂၀၁၆/တင္ေလးႏုိင္


Polio Immunisation crosses conflict borders in Myanmar

By Mariana Palavra and Tin Lay Naing

Nang Kham Noon immediately confesses she doesn’t know much about health issues and how children’s health can be improved. The 18 year old Palaung girl lives with her parents and two younger siblings in Hway Lone village, Tangyang Township, a Shan State Army/Shan State Progress Party (SSA/SSPP) controlled area in Shan State.

©UNICEF Myanmar/2016/Tin Lay Naing