Saturday, April 9, 2016

သားဖြားဆရာမတစ္ဦး၏ ဇာတ္လမ္း - ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနာက္ပိုင္းရွိ အစြန္အဖ်ားက်ေသာ ရြာေလးမ်ားရွိ ေျပာင္းလဲလာေသာ ဘ၀မ်ား

ကက္ဇာလ်န္ႏွင့္ မုိဟာမက္ဘက္ဒ႐ူလ္ ဟက္ဆန္ေရးသားသည္

ရန္ကုန္မွ ကီလိုမီတာ ၁၀၀၀ အကြာတြင္ရွိၿပီး ဟားခါးၿမိဳ႕ႏွင့္ ကီလိုမီတာ ၂၀၀ အကြာရွိ ေက်းရြာေလးတြင္ အသက္ ၄၉ ႏွစ္ရွိ ေဒၚကစ္ေမာ္ဝီမွာ တစ္ဦးတညေသာ သားဖြားဆရာမျဖစ္သည္။
©ယူနီဆက္ဖ္ျမန္မာ/၂၀၁၆/မိုဟာမက္ဘက္ဒ္႐ူလ္ဟက္ဆန္
ေဒၚကစ္ေမာ္ဝီရဲ႕အလုပ္က ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနာက္ပိုင္းက အစြန္အဖ်ားေက်းရြာေလးေတြကို လွည့္လည္ သြားလာရန္ လိုအပ္ေပသည္။ အသက္ ၄၉ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ဳိးသမီးသည္ ေသာင္းလန္း ေက်းလက္ က်န္းမာေရးဌာနခြဲ (SRHC)က တစ္ဦးတည္းေသာ သားဖြားဆရာမျဖစ္သည္။ ယင္းရြာမွာ ခ်င္းျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဟားခါးႏွင့္ ကီလိုမီတာ ၂၀၀ ေဝးၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ကီလိုမီတာ ၁၀၀၀ ေဝးသည္။

Story of a Midwife: Changing Lives in Remote Villages in Western Myanmar

By Kap Za Lyan and Mohammad Badrul Hassan

Daw Kip Mawi, 49 years old, is the only midwife from her village, located 200 kilometres away from Hakha, which in turn is 1000 kilometres away from Yangon.
©UNICEF Myanmar/2016/ Mohammad Badrul Hassan
Daw Kip Mawi’s work requires her to move constantly between remote villages in Western Myanmar.  The 49 year old woman is the only midwife from Thong Lang Sub-Rural Health Centre (SRHC), a village 200 kilometres away from Hakha, the capital of Chin State, which in turn is 1000 kilometres away from Yangon.

Friday, April 8, 2016

ေက်ာင္းျပဳျပင္ျခင္းေၾကာင့္ စာသင္ခန္းမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္ၿပီး ျပံဳးေပ်ာ္ရႊင္ေသာ မ်က္ႏွာမ်ားကို ေတြ႕ရွိရသည္

ေက်ာင္းဆရာမ ေဒၚဝင္းႏြယ္စိုးက ၁၀ႏွစ္အရြယ္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးစာေစာင္ကို ရွင္းျပေနစဥ္
 
 “အဲဒီလို ေရႀကီးတာမ်ဳိး ကၽြန္မတုိ႔ေဒသမွာ တစ္ခါမွမျဖစ္ဖူးခဲ့ဘူး” ဟု ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး၊ သာေပါင္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ႏြားေတာင္းရြာက မူလတန္းျပဆရာမ ေဒၚဝင္းႏြယ္စိုးက ျပန္ေျပာင္းေျပာျပသည္။

School renovation provides better learning spaces and happy faces

School teacher Daw Win Nwe Soe explains to 10 year old students the disaster safety booklet. 
Credits: World Vision International – Myanmar
 
‘It was the worst flood ever recorded in our area’, recalled Daw Win Nwe Soe, Primary school teacher in Nwar Taung village, Thabaung Township, Ayeyarwady Region.

Thursday, April 7, 2016

ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ လူငယ္စင္တာမ်ားရွိ ဘဝကၽြမ္းက်င္သင္တန္း - “ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ခံစားရတယ္။ မ်က္လံုးေတြကုိ မွိတ္ၿပီး စိတ္ကူးယဥ္မိတယ္”

မာရယာနာာ ပါလက္ဗရာ ေရးသားသည္
ေပါက္ေတာၿမိဳ႕၊ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ မတ္လ ၂၀၁၆ - သူမရဲ႕ နာမည္က ပန္းေလးတစ္ပြင့္ရဲ႕အမည္ျဖစ္ၿပီး အျမဲတမ္း အျပံဳးပန္းေဝေနသူေလးျဖစ္သည္။ သဇင္ဆိုေသာ မိန္းကေလးသည္ လူဦးေရ ၈၀၀ ပင္မရွိသည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕က ေက်ာက္ပ်ဥ္ဆိပ္ရြာတြင္ ေနထိုင္သည္။
 
သဇင္သည္ သူမ အႏွစ္သက္ဆံုးေနရာတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ေက်းရြာလူငယ္စင္တာမွာ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ ကုန္ဆံုးေလ့ရွိသည္။
©ယူနီဆက္ဖ္ျမန္မာ/၂၀၁၆/မာရီယာနာ ပါလက္ဗရာ

Life skills training at Youth Centres in Rakhine: “I feel happiness, I close my eyes and I start dreaming”

By Mariana Palavra
Pauktaw, Rakhine State, March 2016- She has the name of a flower and carries a permanent smile. Thazin (literally, “royal orchid”) lives in Kyauk Pyin Seik, a village in Pauktaw Township, Rakhine, with less than 800 habitants.
 
Thazin spends hours in one of her favourite places – the village Youth Centre.
Life skills trainings are being implemented in all eight youth centres run by DRC and supported by UNICEF in Rakhine, benefitting around  470 adolescents
©UNICEF Myanmar/2016/Mariana Palavra

Wednesday, April 6, 2016

အမ်ဳိးသား ပိုလီယိုေဆးတုိက္ေကၽြးေရးအစီအစဥ္ - ဓာတ္ပံုစုစည္းတင္ျပမႈ

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀ ရက္မွ ၂၂ ရက္အထိ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ရွိေသာ ကေလးငယ္ ၄ ဒသမ ၆ သန္းခန္႔အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၃၃၀ တြင္ အမ်ဳိးသားပိုလီယိုေရာဂါကာကြယ္ေရးအစီအစဥ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနအား ယူနီဆက္ဖ္နဲ႔ ဒဗလ်ဴအိတ္ခ်္အိုက ေထာက္ပံ့ကူညီေပးခဲ့သည္။ ယင္းအစီအစဥ္တြင္ ႐ိုက္ကူးထားသည့္ ဓာတ္ပံုအခ်ဳိ႕ကို တင္ျပလုိက္ပါသည္။


National Polio Vaccination Campaign: Photo Gallery

From 20 to 22 February 2016 UNICEF and WHO supported the Ministry of Health to conduct a national polio vaccination campaign in all 330 townships of Myanmar, targeting around 4.6 million children from all over the country.  Here some of the pictures from the massive campaign.