Friday, June 24, 2016

ပထမတန္းစားရလဒ္ကို ရရွိေစတဲ့ ဒုတိယပညာေရးအခြင့္အလမ္း

ေက်ာ္လြင္လတ္ႏွင့္ ဒီရက္ဒရီေနာ့တန္ ေရးသားသည္


ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ - ေက်ာ္ေဇာ္မိုးသည္ ၎၏ ရွပ္အကႌ်ကို ဆြဲဆန္႔ကာ ေလွခါးေအာက္ဆံုးအဆင့္တြင္ ေခါင္းကို တေလးတစားငံု႔ကာ ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္၊ သင္ၾကားေရး အေဆာက္အအံုရွိ စတိတ္စင္ ေပၚသို႔ ႐ို႕႐ို႕က်ဳိးက်ဳိး၊ ေက်ေက်နပ္နပ္ျဖင့္ တက္လာခဲ့သည္။ ပရိသတ္ႀကီးက ႏွစ္ေထာင္းအားရ လက္ခုပ္ၾသဘာတီးကာ ၎၏ ထူးကဲေသာ ေအာင္ျမင္မႈကို ဂုဏ္ယူေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကသည္။ ယင္းလက္ခုပ္သံမွာ ေက်ာ္ေဇာ္မိုးအား စစ္ေတြေက်ာင္းတြင္ အားေပးကူညီခဲ့ေသာ ဆရာမဆီမွသာမက၊ အလြတ္သင္ မူလတန္းပညာေရးကြန္ရက္မွ ဆရာဆရာမမ်ား၊ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ ပရိသတ္အားလံုးဆီမွ လာျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းမွ ထြက္ခဲ့ရသည့္ ၎အတြက္ ယူနီဆက္ဖ္၏ အရည္အေသြးရွိ အေျခခံပညာေရးအစီအစဥ္ (QBEP) က ပံ့ပိုးေပးေသာ အလြတ္သင္ မူလတန္းပညာေရး(NFPE)ကို ဝင္ေရာက္သည့္အခါတြင္ ပညာေရးအတြက္ ဒုတိယ အခြင့္အလမ္း ရရွိခဲ့သည္။

©ယူနီဆက္ဖ္ျမန္မာ/၂၀၁၆/ ဒီရက္ဒရီေနာ့တန္


A second chance at education produces first class results

By Kyaw Lwin Latt and Deirdre Naughton


Yangon, Myanmar- Kyaw Zaw Moe straightens his shirt and dips his head respectfully at the bottom step before he makes his way humbly but purposefully onto the stage at the Learning Hub, Yangon University of Education. He is greeted by rapturous applause from the audience, expressing their congratulations for his remarkable achievement. The applause emanates from the teacher who supported Kyaw Zaw Moe in his Sittwe school, to teachers across the Non-Formal primary Education network, to high-ranking Ministry of Education officials, all of whom are audience members. At 17, having earlier dropped out of school, he was given a second chance at education when he joined the Non-Formal Primary Education (NFPE) model, funded by the Quality Basic Education Programme (QBEP) through UNICEF.

©UNICEF Myanmar/2016/Deirdre Naughton

Tuesday, June 14, 2016

Karen National Union teachers join Ministry of Education Training for first time - “I feel like I’ve won a lottery!”

By Thet Naing and Deirdre Naughton
May 2016, Mon State - Sharing teaching experiences and learning new practices in a collaborative way is reaping real rewards for teachers in Bilin township, Mon State,  where for the first time ever, non-state and state education actors are combining their knowledge, experiences and skills for the improvement of children’s learning. Naturally, teachers and the pupils they teach are at the heart of these interventions. 

Tuesday, June 7, 2016

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ မိသားစုမ်ားဆီသို႔ အႏၱရာယ္ကင္းေသာေရ ယူေဆာင္ေပးသည့္ ဆုိလာေရစက္မ်ား


အီမလီဘမ္ဖို႔ဒ္ ေရးသားသည္မိုးေခါင္ေရရွားမႈ ၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေက်းရြာတစ္ခုတြင္ အႏၱရာယ္ကင္းေသာ ေရကို လြယ္ကူစြာ ရရွိရန္မွာ ခက္ခဲလွသည္။ ယူနီဆက္ဖ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ျဗိတိသွ်ႏိုင္ငံ Department for International Development (DfID)တုိ႔၏ ကူညီမႈျဖင့္ ယင္းေက်းရြာက ဆိုလာစနစ္ႏွင့္ ေမာင္းရေသာ ေရစက္ကို ဝယ္ယူၿပီး ယခုအခါ မိသားစုအားလံုးက အိမ္အထိ ေရသြယ္ထားၾကျပီျဖစ္သည္။

မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ျမန္မာ၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၃ ရက္ - မြန္ေတာေက်းရြာသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း၊ ေပါက္ၿမိဳ႕တြင္ တည္ရွိေသာ ေက်းရြာတစ္ရြာျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံ၏ေဒသအမ်ားစုတြင္ ႏွစ္စဥ္ မိုးအလြန္ရြာေသာ္လည္း မေကြးတုိင္းမွာ မိုးေခါင္ေရရွားမႈႏွင့္ ပံုမွန္ၾကံဳေတြ႕ေနရသည္။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ မိုးေခါင္ေရရွားမႈမွာလည္း ပိုမို ဆိုးရြားလ်က္ရွိသည္။
ယင္းအတြက္အေၾကာင့္ အႏၱရာယ္ကင္းေသာေရမွာ ေျမျပင္မွ ၁၀၀ မီတာအနက္တြင္သာ ရရွိႏုိင္သျဖင့္ ရယူရန္ လြန္စြာ ခက္ခဲသည္။

Monday, June 6, 2016

Solar pumps bring safe water to families in Myanmar


By Emily BamfordIn a Myanmar community affected by drought, easy access to safe water is hard to come by. With support from UNICEF, the Government and the United Kingdom Department for International Development (DfID), the village purchased a solar powered water pump and now all households get water pumped straight to their homes.MAGWAY REGION, Myanmar, 3 June 2016 – Mon Taw village is a community located in Pauk Township, north-western Myanmar. Most regions of the country receive large amounts of rainfall each year, but Magway regularly experiences droughts, which are being exacerbated by the impacts of climate change.As a result, safe water is often only available 100 metres below the surface of the ground, making it very difficult to access.