Wednesday, July 12, 2017

ေနရပ္စြန္႔ခြာ ေရြ႕ေျပာင္းလာသည့္မိသားစုမ်ားအား ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေပးႏိုင္မည့္ စာသင္ေက်ာင္း

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဗန္းေမာ္

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ကာလၾကာျမင့္စြာျဖစ္ပြားေနသည့္ ပဋိပကၡသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၂၈) ရက္ေန႔ မွာေတာ႔ မန္ေဒးပါ ရြာေလးဆီသို႔ဆိုက္ေရာက္လာခဲ႔ပါသည္။ အဲဒီေန႔ကိုေတာ႔ ရြာရိွစာသင္ေက်ာင္းေလးရဲ႕ေက်ာင္းအုပ္ဆရာၾကီး ဦးလာႏူးတစ္ေယာက္ ဘယ္ေတာ႔မွ ေမ႔ႏိုင္လိမ္႔မည္မဟုတ္ပါ။

©UNICEF/UN061796/Brown
ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ႏွစ္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားခ်ိန္မွာစ၍ မေသာင္းမီမီႏွင့္ ၄င္း၏ ေမာင္ေလးကေတာ့ စစ္ေဘးေရွာင္ေနရပ္စြန္ခြာသူမ်ားေနထိုင္ရာ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ ႔အနီးရွိ လီဆူးစစ္ေဘးေရွာင္စခန္းတြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။


သူတို႔မိသားစုသည္ ေန႔စားအလုပ္သမားမ်ားျဖစ္ျပီး မၾကာခဏ ခရီးထြက္ေလ႔ရိွပါသည္။ သူမတို႔မိသားစုမွာ အသီးအရြက္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ၀က္ေမြးျခင္းျဖင့္ မိသားစုစားဝတ္ေနေရးအတြက္ လံုးပမ္းၾကရသည္။

Monday, July 10, 2017

School provides displaced families with sense of hope

Bhamo, Kachin State

28 October 2013 was the day Kachin State’s long-running conflict finally reached the village of Mong Dein Pa. It was also a day the head teacher at the local school, Mr La Nu, 54, would never forget.


©UNICEF/UN061796/Brown
Since fleeing conflict in their region of Kachin Sate two years ago, Taung Mi Mi and her brother live in Lisu Camp for internally displaceed persons near the town of Bhamo.

Their family is a day labourer who travels frequently; the family work a small plot of rented land outside the camp to grow vegetables and raise pigs to supplement their meagre income.

မေျဖရွင္းႏိုင္ေသးသည့္ ပဋိပကၡ သည္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏အနာဂတ္ကို ပ်က္ဆီးေစျခင္း

အန္ကာေလာရြာ၊ ကရင္ျပည္နယ္

ကေလးငယ္ေလးတစ္ေယာက္ သူ႔လက္ထဲမွာရိွတဲ႔ သတၱဳ ပစၥည္းေလးကို ၾကည့္ရင္း ေၾကာက္ရြံ႕ထိတ္လန္႔ေနပါသည္။ အဲဒီ ပစၥည္းေလးကေတာ႔ ကစားစရာမဟုတ္ပါ သို႔ေသာ္ သူနဲ႔အတူ ေဆာ႔ေနတဲ႔ သူငယ္ခ်င္းက အဲဒီ ပစၥည္းေလးကို မီတာအနည္းငယ္ကြာေဝးတဲ႔ ဝါးရံုေတာထဲသို႔ ပစ္လုိက္ဖို႔ သူ႔ကို ေအာ္ေျပာခဲ႔ပါသည္။

©UNICEF/UN061806/Brown
လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ႏွစ္က ကရင္ျပည္နယ္၊ အန္းကေလာရြာတြင္ အသက္ဆယ္ႏွစ္အရြယ္ မင္းသီယာသည္  ေစာဘဆန္းအပါအ၀င္ အျခားသူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္ျဖင့္  ကစားေနစဥ္ ေပါက္ကြဲမႈမွရရွိေသာ ဒဏ္ရာမ်ားရရွိခဲ့သည္။ အျခားသူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္မွာ ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ့ရသည္။

Unresolved conflict blights children’s futures

Kayin State and South-East Myanmar

Ann Ka Law village, Kayin State, Myanmar: The little boy looked nervously at the metallic object in his hand. It didn’t look like a toy, but the friends he was playing with were yelling at him to throw it at the bamboo patch a few metres away.

©UNICEF/UN061806/Brown
Min Thiya, 10, shows a large scar from injuries he sustained two years ago when he, Saw Ba Sun and other boys were playing with unexploded ordnance near Ann Ka Law village in Kayin State. Two other children were killed in the explosion.

ယွဥ္တြဲေနသည့္ ဘဝအေျခအေန ႏွစ္ခု

စင္တက္ေမာ္ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း၊ ေပါက္ေတာ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္

နံနက္ ၈ နာရီ အခ်ိန္ခန္႔သာရွိေသးေသာ္လည္း ကေလးမ်ား၏ သံၿပိဳင္ရြတ္ဆိုေနသည့္ အသံမ်ားေၾကာင့္ ယိုင္နဲ႔နဲ႔ ျဖစ္ေနသည့္ သစ္သားေဆာင္ စာသင္ခန္းသည္ ယိမ္းထိုးလွ်က္ရွိသည္။

စာသင္ေဆာင္ အခန္းအတြင္းတြင္ “I love the monkey, I love the flowers!” “How are you? Fine thank you!” ဟု ကေလးမ်ားက သံျပိဳင္ရြတ္ဆိုေနၾကသည္။

©UNICEF/UN061833/Brown
သခ်ၤာကေတာ႔ ကၽြန္ေတာ္႔ရဲ႕ အႏွစ္သက္ဆံုးဘာသာရပ္ျဖစ္ပါတယ္၊ကၽြန္ေတာ္ႀကီးလာရင္ ဆရာဝန္ႀကီးျဖစ္ခ်င္ပါတယ္၊ ဒါမွသာ တစ္ပါးသူေတြကိုကူညီႏိုင္ပါမယ္

Gaps in education threaten the futures of all children

Sin Tet Maw camp, Pauktaw, Rakhine State

It’s barely eight in the morning but already the rickety wooden classroom is shaking to the sound of young, rhythmic voices within.©UNICEF/UN061833/Brown
Myo Thein works on his homework at the Sin Tet Maw camp for internally displaced persons in Rakhine State, Myanmar.