Tuesday, July 5, 2016

ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ နယ္စပ္တေလွ်ာက္ ပိုလီယိုေရာဂါ ကာကြယ္ေဆး တုိက္ေကၽြးျခင္း

မာရီရာနာပါလက္ဗရာႏွင့္ တင္ေလးႏုိင္ ေရးသားသည္

က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား၏ က်န္းမာေရးကို တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ မည္သုိ႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မ်ားမ်ားစားစား မသိေၾကာင္း နန္းခမ္းႏြန္းက ခ်က္ခ်င္းဝန္ခံသည္။ အသက္ ၁၈ႏွစ္ရွိ ပေလာင္မေလး နန္းခမ္းႏြန္္းမွာ ၎၏ မိဘႏွစ္ပါး၊ ေမြးခ်င္း အငယ္ ႏွစ္ဦးႏွင့္အတူ ရွမ္းျပည္နယ္တပ္မေတာ္/ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ (SSA/SSPP) က ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ေဒသတစ္ခု ျဖစ္သည့္ ေတာင္ရန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေဝးလံုးေက်းရြာတြင္ ေနထုိင္သည္။


©ယူနီဆက္ဖ္ျမန္မာ/၂၀၁၆/တင္ေလးႏုိင္

၎မွာ က်န္းမာေရးဗဟုသုတမရွိေသာ္လည္း ရြာတြင္ ပိုလီယိုကာကြယ္ေဆး တုိက္ေကၽြးျခင္း အစီအစဥ္ အတြက္ စု႐ံုးေနသည္ကို ၾကားေသာအခါ ႏွစ္ခါမစဥ္းစားခဲ့ေပ။

“ပိုလီယိုကာကြယ္ေဆး တုိက္ေကၽြးမယ့္ေနရာကို ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္ကေၾကညာၿပီး ၅ႏွစ္ေအာက္ ကေလးေတြ လာရမယ္လို႔ေျပာတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မရဲ႕ေမာင္ေလးနဲ႔ ညီမေလးကို ကာကြယ္ေဆး တုိက္ေကၽြးဖို႔ေခၚလာတယ္” ဟု ၎က ျပန္ေျပာျပသည္။

၅ႏွစ္အရြယ္ လန္းခမ္းလြန္းႏွင့္ ၃ႏွစ္အရြယ္ ေမာင္ေလးမွာ ယခုပိုလီယိုေရာဂါကာကြယ္ေဆး တိုက္ေကၽြးၿပီး သြားၿပီ ျဖစ္သည္။

ယခင္က ပံုမွန္ကာကြယ္ေဆးတုိက္ေကၽြးျခင္းကို ေဝးလံုးရြာတြင္ မျပဳလုပ္ခဲ့ေပ။ အမွန္တကယ္မွာမူ အစိုးရ၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္မွာ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္းရွိ အစိုးရ ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းမရွိိေသာ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ေနရာအမ်ားအျပားသို႔ ေရာက္ရွိျခင္းမရွိေပ။ အထူးသျဖင့္ ပဋိပကၡႏွင့္ လံုျခံဳေရး အားနည္းျခင္းမ်ားေၾကာင့္အျပင္ ယင္းေနရာမ်ားမွာ အလြန္ေဝးလံေခါင္သီကာ ေတာင္အျမင့္မ်ားေပၚမွာ ရွိျခင္းႏွင့္ လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

“အဲဒီဧရိယာေတြထဲက အခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဌာနက အေျခခံက်န္းမာေရး ဝန္ထမ္း (BHS) ေတြ အေနနဲ႕  လံုျခံဳေရးအရ မသြားေရာက္ႏိုင္တာ၊  တခါတေလ ဘာသာစကားမတူတဲ့အတြက္ တိုက္ရိုက္ ေျပာဆိုဆက္သြယ္မွဳ မျပဳႏိုင္တာေတြေၾကာင့္ ေဒသခံေတြက ယံုၾကည္မွဳ အားနည္းၾကတယ္။ ေနာက္ျပီး ေဒသခံေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးဗဟုသုတက အရမ္းအားနည္းတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ပဲ တီဘီလို ကူးစက္ႏုိင္တဲ့ေရာဂါေတြ ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းက ျမင့္ေနတာ” ဟု ယူနီဆက္(ရွမ္းျပည္နယ္) ၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ အာဟာရဆိုင္ရာ  အရာရွိ နန္းျမႏြယ္ၾတာထြန္းက ရွင္းျပသည္။

“ၿပီးခဲ့တဲ့ ၄ႏွစ္အတြင္းမွာ ကာကြယ္ေဆ တုိက္ေကၽြးျခင္း မျပဳလုပ္ရေသးတဲ့ ရြာေတြ ရွိေနတုန္းပဲ” ဟု ၎က ဆက္ေျပာသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္လူငယ္ကြန္ရက္ ေကာ္မတီ (SSYNC)မွာ ရွမ္းျပည္နယ္တပ္မေတာ္/ရွမ္းျပည္ တုိးတက္ေရး ပါတီ (SSA/SSPP) က ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ဧရိယာအတြင္းတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ တစ္ခုတည္းေသာ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ အေျခစိုက္ေသာ ယင္းအဖြဲ႕အစည္းကို အထက္ပါ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ႏွင့္ ေဒသခံမ်ားက အျပည့္အဝ ေထာက္ပံ့ေပးထားသည္။

“ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ပဋိပကၡေတြေၾကာင့္ လူစိမ္းျမင္တုိင္း မိခင္ေတြက ကေလးေတြေခၚၿပီး ထြက္ေျပးၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သြားတဲ့အခ်ိန္္မွာေတာ့ သူတုိ႔က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို ယံုၾကည္တဲ့ အတြက္ အဲဒီလို မျဖစ္ဘူး” ဟု SSYNC လုပ္အားေပးတစ္ဦးက ေျပာသည္။ ယင္းအဖြဲ႕အစည္းမွာ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူငယ္မ်ား အေရး၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားကာကြယ္ေရး စသျဖင့္ ျပႆနာအမ်ားအျပားအေပၚ အဓိက အာရံုစုိက္ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။

“ရွမ္းျပည္နယ္အလယ္ပိုင္းတြင္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလက ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ လက္လွမ္း မီရန္ ခက္ခဲေသာေဒသမ်ားရွိ ကေလးငယ္မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရန္” အလို႔ငွာ ယူနီဆက္ဖ္က SSYNC ႏွင့္ စတင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ယူနီဆက္ဖ္ ရွမ္းျပည္နယ္႐ံုး၏ အၾကီးအကဲ ေဒၚခင္မိုးေအးက ရွင္းျပသည္။

ထို႔အျပင္ SSYNC က ႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေဆးတုိက္ေကၽြးေရးေန႔မ်ား (NID)တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္္ ကမ္းလွမ္းလာသည့္အခါ ယူနီဆက္ဖ္က ယင္းတုိင္းရင္းသား က်န္းမာေရးအဖြဲ႕၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ရွိ အစိုးရ က်န္းမာေရးအာဏာပိုင္မ်ားၾကား ဆက္သြယ္ေဆြးေႏြးရန္ ကူညီေပးခဲ့သည္။

“ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ကာကြယ္ေဆး ရယူသည့္ေနရာမ်ား၊ ဆက္သြယ္ရန္ပုဂၢိဳလ္ စတဲ့ လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းလို႔ အမ်ားသေဘာဆႏၵရရွိဖို႔က မျဖစ္မေနလုိအပ္ခဲ့တယ္” ဟု ၎က ေျပာခဲ့သည္။

“လက္လွမ္းမီဖို႔ခက္ခဲတဲ့ ေဒသေတြမွာ ၅ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္ေတြကို ကာကြယ္ေဆးတုိက္ေကၽြးႏုိင္မႈ အေရအတြက္ သိသိသာသာ တုိးတက္လာတဲ့အတြက္ ဒီပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈက အက်ဳိးရွိပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ဧရိယာေတြမွာ ပိုလီယို ကာကြယ္ေဆးကို ကေလးေတြ ရရွိတာ ဒါပထမဆံုး အႀကိမ္ပဲ” ဟု ယူနီဆက္ဖ္ ကာကြယ္ေဆးအထူးကၽြမ္းက်င္သူ ဒန္နီရယ္ငီမီရာက ေျပာခဲ့သည္။

ယင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမွတဆင့္ ေျမာက္ပိုုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္း ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ အစိုးရ ထိန္းခ်ဳပ္ မထားေသာ သို႔မဟုတ္ ပဋိပကၡျဖစ္ ေဒသမ်ားတြင္ေနထုိင္ေသာ ကေလးငယ္ ၁,၄၀၀ ေက်ာ္ကို ကာကြယ္ေဆးတုိက္ေကၽြး ႏိုင္ခဲ့သည္။

“ပိုလီယိုေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးတိုက္ေကၽြးမႈကို ရာႏႈန္းျပည့္ လႊမ္းျခံဳႏုိင္ဖို႔အတြက္ ဒီအဆင့္က အရမ္း အေရးႀကီးတဲ့ အဆင့္တစ္ဆင့္ပါ။ ၂၀၁၅ခုႏွစ္မွာ ပိုလီယိုေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ ႏွစ္ႀကိမ္ ေတြ႕ရွိရၿပီးတဲ့ေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ႏုိင္ငံအဆင့္ ပိုလီယိုေရာဂါ ကာကြယ္ေရးအစီအစဥ္ကို စတင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရနဲ႔က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တဲ့ အဖြဲ႕အားလံုးရဲ႕ ညီညီညြတ္ညြတ္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ ႀကိဳးပမ္းမႈေတြေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းလံုးမွာ ပံုမွန္ ကာကြယ္ေဆးထိုး/ တုိက္ေကၽြးျခင္း လႊမ္းျခံဳႏိုင္မႈက တုိးတက္လာၿပီး အနာဂတ္မွာ ပိုလီယိုအပါအဝင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏုိင္တဲ့ ေရာဂါေတြ ျဖစ္ပြားမႈ နည္းပါး သြားပါလိမ့္မယ္” ဟုု ဒန္နီရယ္က ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ ယူနီဆက္ဖ္ျမန္မာက ႏိုုင္ငံတစ္ဝန္းလံုးတြင္ ကာကြယ္ေဆးဆုိင္ရာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈႏွင့္ ရာသီဥတု ဒဏ္ခံႏုိင္ေသာ cold chain စနစ္တုိ႔ကို အျပည့္အဝ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္း သြားမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ ရခုိင္၊ ခ်င္း၊ ကယား၊ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ နယ္စပ္ေဒသမ်ားအပါအဝင္ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းလံုးတြင္ အရည္အေသြးမီေသာ ကာကြယ္ေဆးတုိက္ေကၽြးျခင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးႏိုင္ၿပီး ကေလးငယ္အားလံုး ပိုလီယို ေရာဂါကာကြယ္ေဆး တုိက္ေကၽြးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ေစရန္ အလုိ႔ငွာ က်န္းမာေရးတြင္သာမက အာဟာရ၊ ပညာေရးႏွင့္ ကေလးငယ္ကာကြယ္ေရးတို႔ကို လႊမ္းျခံဳႏုိင္ေသာ (အထူးသျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္ဆဲထားေသာ ေဒသမ်ားတြင္) အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရတို႔၏ ပူးတြဲအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ယူနီဆက္ဖ္က ဆက္လက္ ေထာက္ပံ့ကူညီ သြားမည္ျဖစ္သည္။

နန္္းခမ္းႏြန္းက က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားအေၾကာင္း လံုးဝမသိသည္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။ “ကာကြယ္ေဆး ထုိးျခင္းနဲ႔ တုိက္ေကၽြးျခင္းက ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးအတြက္ ေကာင္းတယ္ဆုိတာ ကၽြန္မ သိပါတယ္။ ကေလးေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးကို ဘယ္ေလာက္ထိ ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေပးႏုိင္တယ္ဆုိတာ ေတာ့မသိဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္မတုိ႔ရြာမွာ က်န္းမာေရး ေဆးခနး္တစ္ခုဖြင့္ၿပီး စတင္ႏုိင္ပါတယ္” ဟု ၎က တြန္႔ဆုတ္ျခင္းမရွိဘဲ ေျဖခဲ့သည္။

၎၏ ေမာင္ေလးႏွင့္ ညီမေလးအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္ အိပ္မက္မ်ားလည္း ၎တြင္ ရွိေနသည္။ “ကၽြန္မတုိ႔ရြာမွာ ကၽြန္မရဲ႕ ညီမေလးကို သူနာျပဳဆရာမေလးအျဖစ္နဲ႔ ေမာင္ေလးကိုေတာ့ ဆရာအျဖစ္ ျမင္ခ်င္ပါတယ္” ဟု နန္းခမ္းႏြန္းက ေျပာသည္။

No comments:

Post a Comment