Tuesday, July 5, 2016

အမွန္တကယ္ျဖစ္လာေသာ ကေလးဘဝအိပ္မက္တစ္ခု

မာရီရာနာပါလက္ဗရာ ေရးသားသည္

ဟားခါး၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဇြန္လ ၂၀၁၆ - ငြန္လိုင္ဇင္မွာ အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါ ျဖစ္သည့္အတြက္ သားဖြား ဆရာမ တစ္ဦးက ကုသေပးစဥ္က ၎၏အသက္ ၄ႏွစ္သာ ရွိေသးသည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္က ၎၏ဘဝကို ေျပာင္းလဲေစခဲ့သည္။ ယင္းအခ်ိန္္မွစ၍ တစ္ေန႔က်လွ်င္ သားဖြားဆရာမတစ္ဦး ျဖစ္ရမည္ဟု အိပ္မက္ မက္ခဲ့သည္။ “သားဖြားဆရာမေတြရဲ႕ ဝတ္စံုနဲ႔ လူေတြကို ေစာင့္ေရွာက္ရတဲ့ သူတုိ႔တာဝန္ကို အထင္ႀကီး အားက်မိခဲ့တာ” ဟု ယခု အသက္ ၃၄ ႏွစ္ ရွိၿပီျဖစ္သည့္ ငြန္လိုင္ဇင္က ေျပာသည္။

©UNICEF Myanmar/2016/Mariana Palavra
Ngun Hlei Zing stands in front of Lok Lung sub-rural health centre
ငြန္လိုင္ဇင္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၆ႏွစ္က က်န္္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက ဖြင့္လွစ္ေသာ သားဖြား ဆရာမ တစ္ႏွစ္ခြဲ သင္တန္းကို ေအာင္ျမင္ၿပီးဆံုးၿပီး ယင္းအိပ္မက္ အမွန္တကယ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ယင္းအခ်ိန္မွစ၍ ၎၏ ေမြးရပ္ဇာတိ ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္၊ လြတ္လိုင္ရြာတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ ၎အတြက္ ထိုအခ်ိန္ထက္ ေပ်ာ္ရႊင္ရသည့္အခ်ိန္ မရွိိေတာ့ေပ။

“ခက္ခဲလြန္းတဲ့ မီးဖြားခ်ိန္ေတြကို ကူညီေပးရတဲ့ အဆိုးဆံုးအခ်ိ္န္ေတြမွာ အလုပ္လုပ္ရက်ဳိး အနပ္ဆံုးလို႔ ခံစားရတဲ့အခ်ိန္ တခ်ဳိ႕ရွိခဲ့တယ္။ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေတြက အရမ္းကို ခံစားရတယ္။ တစ္ခါတရံမွာ ဆုိရင္ သတိေတာင္ လစ္သြားၾကတာ။ ဒါေပမဲ့ ကေလးငယ္ကို ေအာင္ျမင္စြာ ေမြးဖြားေပးႏိုင္ခဲ့တယ္။ မိခင္နဲ႔ကေလး ေတြ႕ဆံုခ်ိန္ကလည္း ကၽြန္မအတြက္ အေပ်ာ္ရႊင္ရဆံုး အခ်ိန္ပါပဲ” ဟု ၎က ျပန္ေျပာင္းေျပာျပ ခဲ့သည္။

လြတ္လိုင္ရြာရွိ မိခင္တုိင္းက ငြန္လိုင္ဇင္ကို သိၾကၿပီး ၎၏ လုပ္ေဆာင္မႈကို ခ်ီးက်ဴးၾကတယ္။

“ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ သားဖြားဆရာမေၾကာင့္သာ မဟုတ္ရင္ ကၽြန္မရဲ႕ ပထမဆံုးသားေလးက ေသသြားႏုိင္တယ္” ဟု ယခု ကေလး ၃ ေယာက္မိခင္ျဖစ္ေနၿပီျဖစ္ေသာ ဇင္လန္ထြိဳင္က ေျပာသည္။ ၎၏ သားအႀကီးဆံုး ၁၀လသား အရြယ္တြင္ အာဟာရလြန္စြာခ်ဳိ႕တဲ့သည့္ေရာဂါ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

“အဲဒီေန႔ကို ကၽြန္မ ေကာင္းေကာင္းမွတ္မိတယ္။ သူေဆးခန္းကို ေရာက္လာေတာ့ ေသးေကြးေနတာပဲ။ အဲဒီကိစၥက ေတာ္ေတာ္ေလး ခက္ခဲ႐ႈပ္ေထြးခဲ့တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ကေလး အတြက္လည္း အရမ္းကို စိုးရိမ္ခဲ့ရပါတယ္” ဟု ကေလးကို အနီးဆံုးေဆး႐ံုကို ပို႔ေပးခဲ့သည့္ သားဖြားဆရာမ ငြန္လိုင္ဇင္က ျပန္ေျပာျပသည္။

သီတင္းပတ္ အနည္းငယ္ၾကာၿပီးေနာက္ ကေလးကို အိမ္ျပန္ေခၚလာခ်ိန္မွာ ငြန္လုိင္ဇင္က ကေလးငယ္၏ အေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ၿပီး ကုထံုးဆုိင္ရာ အစာမ်ားေကၽြးကာ အာဟာရျပည့္ဝေအာင္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး အပတ္စဥ္ ကေလးငယ္၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနကို စစ္ေဆးေပးသည္။ “သူ နလန္ထူလာ ႏုိင္တာျမင္ရေတာ့ အရမ္းပီတိျဖစ္မိတယ္။ တျခား ကေလးေတြလိုပဲ ႀကီးထြားသန္မာ လာတယ္။ က်န္းမာေရး ျပႆနာ ဘာမွမျဖစ္ေတာ့ဘူး” ဟု ၎က ေျပာသည္။


©ယူနီဆက္ဖ္ျမန္မာ/၂၀၁၆/မာရီရာနာပယ္လာဗရာ
ငြန္လိုင္ဇင္ႏွင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ၅ ႏွစ္က အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈ ျပင္းထန္စြာ ခံစားခဲ့ရေသာ ေတာင္တင္းတန္

၅ႏွစ္အၾကာ ယေန႔တြင္ ယင္းကေလးမွာ ေက်းရြာက်န္းမာေရးဌာနခြဲသို႔ ပံုမွန္လာျပဆဲ ျဖစ္သည္။

“သူ႔ကို က်န္းက်န္းမာမာျမင္ရတာ ဝမ္းသာတယ္။ ဒီအလုပ္ကို ကၽြန္မေရြးခ်ယ္ရျခင္း အေၾကာင္းရင္း တစ္ခုကို သူက ျပသလုိက္တာပါပဲ” ဟုလည္း ၎က ေျပာခဲ့သည္။ အသက္ ၃၃ ႏွစ္အရြယ္ မိခင္အတြက္မူ ယင္းသားဖြားဆရာမ၏ အခန္းက႑မွာ ၎၏ အတိတ္ႏွင့္ ပစၥဳပၸန္ဘဝတြင္ အမွတ္တရအျဖစ္ ရွိေနသည္။ “သူသာ ဒီမွာ မရွိခဲ့ရင္ ဘာလုပ္ရမလဲဆုိတာ ကၽြန္မတုိ႔ သိခဲ့မွာမဟုတ္ဘူး။ သူက ကၽြန္မတုိ႔အားလံုးကို ေစာင့္ေရွာက္ေနတာပါ။ သူ႔ေၾကာင့္ပဲ ကၽြန္မရဲ႕ က်န္းမာေရးနဲ႔ ကေလးေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးကို ပိုၿပီးဂ႐ုစုိက္ ျဖစ္တယ္။ သားဦးေလးေနာက္မွာ ကေလး ၂ ေယာက္ ထပ္ရတယ္။ သူတုိ႔မွာ ဘာက်န္းမာေရးျပႆနာမွ မၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရဘူး” ဟု ၎က ေျပာသည္။

အသက္ ၂၇ ႏွစ္အရြယ္ ဒန္နီဝင္းကလည္း အဆုိပါ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနခြဲကို  ပံုမွန္ လာေရာက္ ျပသသူျဖစ္ၿပီး ၎၏ ကေလး ၄ ဦးတြင္ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ား မရွိခဲ့ဖူးေပ။ “လာတဲ့အခ်ိန္တုိင္း သားဖြား ဆရာမဆီက မွတ္သားစရာေတြ အမ်ားႀကီးရတယ္။ ဗီတာမင္ေဆးေတြ ေသာက္တာတုိ႔၊ သံခ်တာတို႔၊ အာဟာရရွိတဲ့ အစားအစာေတြ စားတာအပါအဝင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္မွာ ဘယ္လုိ က်န္းမာေအာင္ ေနရမယ္ဆုိတာ သိခဲ့ရတယ္။ ေနာက္ၿပီး မိခင္ႏုိ႔ တစ္မ်ဳိးတည္း တုိက္ေကၽြးျခင္းနဲ႔ ကေလးငယ္ေတြကို ဘယ္လို ေကၽြးေမြးရမယ္္ဆုိတာကိုလည္း သင္ယူခဲ့ရပါတယ္။ အေရးႀကီးဆံုးကေတာ့ ကၽြန္မကို စိတ္ပိုင္း ဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးတဲ့ ကၽြန္မရဲ႕သားဖြားဆရာမကို ယံုတယ္”ဟု ၎က အခုိင္အမာဆုိခဲ့သည္။

ယူနီဆက္၏ ေထာက္ပံ့မႈ
အမွန္တကယ္မူ ခ်င္းျပည္နယ္မွ ကေလးငယ္မ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အျခားေဒသမ်ားမွ ကေလးငယ္ မ်ားထက္ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့ႏိုင္ေျခ ပိုမ်ားသည္။ ယင္းျပည္နယ္တြင္းတြင္ ပံုမွန္ အေလးခ်ိန္ေအာက္ (၃၁ ရာခုိင္ႏႈန္း)၊ ႀကီးထြားႏႈန္းေႏွးေကြးမႈ (၅၈ ရာခုိင္ႏႈန္း) ႏွင့္ တျဖည္းျဖည္း အားနည္းပိန္လွီလာမႈ (၉ ရာခုိင္ႏႈန္း) ရွိၿပီး ႏိုင္ငံ၏ ပ်န္းမွ်ရာခုိင္ႏႈန္းထက္ ျမင့္မားေနသည္။ ႀကီးထြားႏႈန္းေႏွးေကြးမႈမွာ နာတာရွည္ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈ၏ အက်ဳိးဆက္ျဖစ္ၿပီး ဦးေႏွာက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကိုလည္း ျပန္မေကာင္းႏုိင္ေအာင္ ပ်က္စီး ေစႏိုင္သည္။ “ယူနီဆက္ဖ္က ႏုိင္ငံေရး ကတိကဝတ္ေတြရရွိဖုိ႔အျပင္ ျပည္နယ္နဲ႔ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ လုပ္ႏုိင္ စြမ္းရည္ကို အားေကာင္းေစဖုိ႔လည္း လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ထုိ႔အတူ ခ်င္းျပည္နယ္တစ္ဝန္းက ကေလးငယ္ အားလံုးရဲ႕ အလားအလာအျပည့္အဝရရွိႏိုင္ေစဖုိ႔ သူတုိ႔ေတြက်န္းမာၿပီး အာဟာရ ျပည့္ဝေအာင္ ရပ္ရြာစည္း႐ံုးမႈ အားေကာင္းေစဖုိ႔လည္း လုပ္ေဆာင္ပါတယ္။ ဒီပန္းတုိင္ကို ေရာက္ရွိိုႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ သားဖြားဆရာမေတြက အဓိကက႑က ပါဝင္ေနတယ္။ အထူးသျဖင့္ အခ်ဳိတဲ့ဆံုးနဲ႔ လက္လမ္းမမွီႏုိင္တဲ့့ ကေလးငယ္မ်ားအထိ လက္လွမ္းမီႏုိင္တဲ့အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ယူနီဆက္ ဟားခါး နယ္ေျမ႐ံုး၏ အႀကီးအကဲ မိုဟာမက္ဘက္ဒ္႐ူက ေျပာသည္။

ယူနီဆက္ဖ္၏ ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ငြန္လိုင္ဇင္မွာ ၎၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ အကူအညီေပးသည့္ သင္တန္းမ်ားကို တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ရပ္ရြာလူနာမ်ား ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းမႈ၊ ကေလးငယ္မ်ား ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းႏွင့္ တုိက္ေကၽြးျခင္း၊ လက္ေမာင္း အလယ္လံုးပတ္ (MUAC) စစ္ေဆးမႈ (ကေလးငယ္မ်ား၏ အာဟာရဓာတ္ အေျခအေနအတြက္ စစ္ေဆးျခင္း)၊ မိခင္ႏို႔တစ္မ်ဳိးတည္း တုိက္ေကၽြးေရးအၾကံေပးေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ရင္ခြင္ပိုက္ အရြယ္ႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားကို အစာေကၽြးျခင္း၊ မိခင္မွ ကေလးငယ္သို႔ HIV ကူးစက္မႈမရွိေအာင္ ကာကြယ္ျခင္း၊ HIV အၾကံေပးေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း၊ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ကာကြယ္ျခင္းဆုိင္ရာ သင္တန္းမ်ား ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွတစ္ဆင့္ ယူနီဆက္ဖ္က ငြန္လိုင္ဇင္အတြက္ မျဖစ္မေန လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးသည္။ အထူးသျဖင့္ ဗီတာမင္ A ႏွင့္ B1 ၊ ကုထံုးဆုိင္ရာ အစားအစာမ်ား၊ သံခ်ေဆးႏွင့္ သံဓာတ္ေဆးမ်ားအျပင္ သားဖြားဆရာမသံုး ေဆးအိတ္ႏွင့္ IEC (သတင္း အခ်က္အလက္၊ ပညာေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး) ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည္။

“သားဖြားဆရာမဆုိတာ အစိုးရအလုပ္တစ္ခု ဒါမွမဟုတ္ လခစားအလုပ္တစ္ခုလို ျမင္လို႔ မရပါဘူး။ ဒီအလုပ္မွာ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ျမႇဳပ္ႏွံထားရပါတယ္” ဟု ငြန္လိုင္ဇင္က ဆုိသည္။

ယင္းသားဖြားဆရာမေလးမွာ ယင္းအလုပ္တြင္ ဘဝကို ယခုထက္ပိုၿပီး ျမႇဳပ္ႏွံခ်င္သူ ျဖစ္သည္။

“အကူသူနာျပဳ (LHV) ျဖစ္တဲ့အထိ ဆက္လက္ ေလ့လာခ်င္ပါတယ္။ သူနာျပဳျဖစ္တဲ့အထိေတာင္ ျဖစ္ခ်င္ ျဖစ္မယ္” ဟု ၎က ဆုိသည္။ သို႔ဆုိလွ်င္ ၎၏ ငယ္ဘဝအိပ္မက္မွာ ပိုလို႔ပင္ ႀကီးမားလာၿပီျဖစ္သည္။

No comments:

Post a Comment