Monday, September 7, 2015

ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ကေလးမ်ားအားလုံး၏ ပူးတြဲအနာဂတ္ တည္ေထာင္ရန္အတြက္ ပညာေရးစြမ္းရည္


ယူနီဆက္ဖ္ အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာ႐ုံးမွ ဆက္သြယ္ေရးပညာရွင္ အန္ဒီဘေရာင္း ေရးသားသည္
 
သဲေခ်ာင္း ျပည္တြင္း၌ ေနရာမဲ့ျဖစ္ေနသူမ်ား (အိုင္ဒီပီ) စခန္းရွိ စာသင္ခန္းတစ္ခုတြင္ သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးႏွင့္အတူ စာသင္ယူေနေသာ သူဇာ
 ©UNICEF Myanmar/2015/Myo Thame
 
မင္းဂံေက်ာင္းတြင္ ပဥၥမတန္းတက္ေနေသာ လႈိင္လႈိင္ဦး
©UNICEF Myanmar/2015/Myo Thame

ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဆင္းရဲဆုံးႏွင့္ အထီးအက်န္ဆုံးေဒသတစ္ခုျဖစ္ၿပီး မ်ားေျမာင္လွေသာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မေျဖရွင္းရေသးေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနသည္။ အံ့အားသင့္ဖြယ္ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ပင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမွာ ၇၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေနရာ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ လူမႈစီးပြားေရးအေျခအေနမွာ လူမ်ားစု ျဖစ္ေသာ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ လူနည္းစု မြတ္စလင္မ်ားအၾကား အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ပိုမိုဆိုး႐ြားလာခဲ့သည္။ ယင္းပဋိပကၡေၾကာင့္ မြတ္စလင္အုပ္စုမ်ားစြာ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ခဲ့ရၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ စခန္းမ်ားတြင္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေနထိုင္ခဲ့ရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေရလႊမ္းမိုးမႈမ်ားက အသိုင္းအဝိုင္းႏွစ္ခုၾကား ခြဲျခားထားေသာ ကာလရွည္ၾကာစြာ အခိုင္အမာ အျမစ္တြယ္ေနသည့္ နယ္နိမိတ္ စည္းကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈလ်က္ ဤျပသနာမ်ားကို ပိုမိုဆိုး႐ြားေစခဲ့သည္။


စခန္းတြင္းႏွင့္ စခန္းတြင္မေနေသာ အသိုင္းအဝိုင္းႏွစ္ခုစလုံးမွ ကေလးငယ္မ်ား၏ ပညာေရးထိခိုက္ လ်က္ရွိသည္။
စစ္ေတြ၊ ျမန္မာ၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္ - အသက္ ၁၂ ႏွစ္ရွိ သူဇာမိုးမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕အနီးရွိ သဲေခ်ာင္း အိုင္ဒီပီစခန္းတြင္ ၎၏ဖခင္၊ ေမြးခ်င္း ေလးေယာက္တို႔ႏွင့္အတူ ေနထိုင္သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ၎၏ မိသားစုမွာ အေနာက္စံျပေက်း႐ြာရွိ ၎တို႔၏ေနအိမ္မွ ထြက္ေျပးခဲ့ရသည္။ ေအာင္ျမင္ေသာ စီးပြားေရးလုငပ္ငန္းကို ထားခဲ့ကာ ကမၻာ့ စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္ (ဒဗလ်ဴအက္ဖ္ပီ) ကပံ့ပိုးေသာ အစားအစာကို မွီခိုေနရသည္။ သူဇာမွာ စာသင္ခန္းထဲတြင္ အထက္ျမက္ ဆုံးမိန္းကေလး တစ္ဦးခဲ့ျဖစ္ေသာ္လည္း ေက်ာင္းဆက္မတက္ႏိုင္ေတာ့ပါ။ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ မရရွိခဲ့သျဖင့္ ၎၏မိခင္မွာ ေသဆုံးခဲ့ရသည္။
၎မွာ ၎၏ ဖခင္ ဦးလွေက်ာ္ႏွင့္အတူ သစ္သား၊ ဝါးႏွင့္ ယူအင္န္အိတ္ခ္်စီအာရ္႐ြက္ဖ်င္တဲ အပိုင္းအစ မ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ ၎တို႔အိမ္ငယ္ေလး၏ ဆင္ဝင္တြင္ ထိုင္ေနသည္။ ယင္းအိမ္ကဲ့သို႔ပင္ အိမ္ငယ္ေလးမ်ားစြာသည္ က်ပ္ညပ္ႁပြတ္သိပ္လ်က္ရွိသည္။ အျပင္တြင္ မိုး႐ြာေနၿပီး အိမ္မ်ားၾကားရွိ ေျမျပင္မွာ စိုစြတ္၍ ဗြက္ထေနသည္။
႐ြာမွာပဲ ကၽြန္မေနခ်င္တယ္။ ကၽြန္မတို႔အိမ္က ေက်ာင္းနဲ႔ နီးနီးေလးမို႔လို႔ ေန႔တိုင္း ေက်ာင္းတက္ႏိုင္တယ္။ အေဖက ဝပ္ေရွာ့ဆိုင္ပိုင္ၿပီး ဝင္ေငြေကာင္းတယ္။ အေမလည္း ရွိေနေသးတယ္။ အဲဒီမွာတုန္းက ကၽြန္မတို႔ဘ၀ေလးက ဒီထက္အမ်ားႀကီးပိုေကာင္းတယ္ ဟု သူဇာက ေျပာသည္။
ကၽြန္ေတာ္ ဒီမွာလည္း စက္ျပင္အလုပ္နည္းနည္းပါးပါး လုပ္ေနတုန္းပါပဲ။ တစ္ေန႔ကို က်ပ္သုံးေထာင္ ကေန ေလးေထာင္အထိ ဝင္ေငြရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ စားဝတ္ေနေရး၊ က်န္းမာေရးအတြက္ မလုံေလာက္ဘူး။ ဒဗလ်ဴအက္ဖ္ပီကေန ဆန္၊ ပဲနဲ႔ ဆီေဝတာ ရပါတယ္။ ဒီမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ လုံၿခဳံပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေဈးသြားတာကလြဲလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခရီးထြက္လို႔မရႏိုင္ဘူး။ အိမ္ကို ဘယ္ေတာ့မွ ျပန္ရေတာ့မယ္ မထင္ပါဘူး ဟု ၎၏အေဖက ေျပာသည္။
သူဇာမိုး (ညာ) အား ရခိုင္ျပည္နယ္၊ သဲေခ်ာင္း အိုင္ဒီပီစခန္းတြင္ ၎၏မိသားစုႏွင့္အတူ ေတြ႕ရစဥ္
©UNICEF Myanmar/2015/Myo Thame
သူဇာ့အတြက္ ကံေကာင္းစြာပဲ ပညာဆက္လက္သင္ယူရန္ နည္းလမ္းတစ္ခုရွိေနပါသည္။ ယူနီဆက္ဖ္က ေထာက္ပံ့ေပးထားၿပီး လူသီရီယန္း ဝပ္တ္ဖက္ဒေရးရွင္းက ဦးစီးသည့္ စခန္းရွိ ယာယီသင္တန္း ေက်ာင္းတြင္ အလြတ္မူလတန္းပညာေရးကို တက္ေရာက္လ်က္ရွိသည္။
သင္တန္းေက်ာင္း၏အျပင္ဘက္မွာ မိုးသည္းထန္စြာ ႐ြာသြန္းေနေသာ္လည္း ေက်ာင္းထဲမွာမူ ကေလးမ်ားက ၎တို႔၏ သင္ခန္းစာမ်ားကို အာ႐ုံစူးစိုက္လ်က္ရွိသည္။ အတန္းထဲတြင္ မိန္းကေလး မ်ားကတစ္ဖက္၊ ေယာက္်ားေလးမ်ားက တစ္ဖက္ ထိုင္ၾကသည္။ ဆရာတစ္ဦးက ျမန္မာဘာသာျဖင့္ သင္ပုန္းေပၚတြင္ စာေရးလိုက္ၿပီး သူဇာႏွင့္ အျခားမိန္းကေလးမ်ားက အသံထြက္ဖတ္ၾကသည္။
လူတစ္ေယာက္က တဲတစ္လုံးကို ေဆာက္ေနပါသည္။ ခ်ည္ေႏွာင္ရန္ ႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္း လိုေနပါသည္။ ေမၽွာ႔မ်ားကို သတိထားပါ ဟု ေခါင္းမိုးေပၚက်လာေသာ မိုးသံကို ေက်ာ္သည္အထိ အသံျမႇင့္ကာ ၿပိဳင္တူ ႐ြတ္ဆိုေနၾကသည္။
အဆိုပါသင္တန္းေက်ာင္းတြင္ အိုင္ဒီပီစခန္း၌ ေနထိုင္ေသာ စုစုေပါင္း ကေလး ၁၁၅ ဦး ပညာသင္ယူ ေနသည္။ ယမန္ႏွစ္က အေတာ္ဆုံးေက်ာင္းသားမ်ားမွာ စခန္းႏွင့္မေဝးေသာ အစိုးရ အလယ္တန္းေက်ာင္း သစ္သို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရခဲ့သည္။ သူဇာလည္း ယင္းေက်ာင္းသို႔ သြားရဖြယ္ ရွိသည္ဟု ၎၏ဆရာက ေျပာသည္။
သူက စာေကာင္းေကာင္းသင္တယ္။ ဒီကို သူေရာက္လာကတည္းက သူ႕ရဲ႕တိုးတက္မႈကို ေတြ႕ရတယ္။ သူ႕ရဲ႕မိခင္ဘာသာစကားအျပင္ ရခိုင္စကားလည္း သူေျပာတတ္ေနၿပီ။ အခုဆိုရင္ ျမန္မာစာနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ ကိုပါ သင္ေနၿပီ ဟု ၎က ေျပာသည္။
သူဇာသည္ ေက်ာင္းပ်က္ခဲသည္။
မနက္ဆိုရင္ သင္တန္းေက်ာင္းကိုသြားတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေန႔လယ္မွာ စာၾကည့္ၿပီး အိမ္အလုပ္ကို ကူညီတယ္။ ဘာသာစကားေတြ သင္ယူရတာ ႀကိဳက္တယ္။ အဂၤလိပ္လို ေကာင္းေကာင္းေျပာႏိုင္ ေရးႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ဘ၀မွာ အရမ္းကို အသုံးဝင္ပါလိမ့္မယ္ ဟု သူဇာက ေျပာသည္။
အနာဂတ္ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ရွိေနေသာ္လည္း စခန္းမွာပဲ ဆက္ေနရမည္ဟု သူဇာက ထင္ျမင္ယူဆလ်က္ ရွိသည္။
ကၽြန္မ အ႐ြယ္ေရာက္လာရင္ ဒဗလ်ဴအက္ဖ္ပီမွာ အလုပ္လုပ္ခ်င္တယ္။  သူတို႔က အျခားသူေတြကို အစားအစာေတြေပးလို႔ပါ ဟု ၎ကေျပာသည္။
ေက်ာင္းျပန္တက္ရၿပီ
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အနီးအနား႐ြာေလးတစ္႐ြာမွ အသက္ ၁၁ ႏွစ္အ႐ြယ္ရွိ လႈိင္လႈိင္ဦး၏ မိသားစုမွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးစြာျဖင့္ ႐ုန္းကန္ေနရသည္။ ၎တို႔၏ရပ္႐ြာအသိုင္းအဝိုင္း၏ အေျခအေနမ်ားမွာ ဆိုး႐ြားသျဖင့္ ကေလးမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားစြာတို႔မွာ ဝင္ေငြရႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးနည္းပါးသျဖင့္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ အခ်ိဳ႕ကိုပင္ မျဖည့္ဆည္းႏိုင္ေပ။
လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အနည္းငယ္က လႈိင္၏ မိဘမ်ားမွာ အိမ္နီးခ်င္းထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား အျဖစ္ အလုပ္လုပ္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ခြာသြားခဲ့ၾကသည္။ လႈိင္ႏွင့္ ၎၏ေမာင္ငယ္အား ရန္ကုန္ရွိ ေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္အတူ ထားခဲ့သည္။ ၎တို႔မိသားစု စစ္ေတြသို႔ ျပန္လာေသာအခါ လႈိင္အား ေက်ာင္းထားရန္ အတြက္ လိုအပ္ေသာ အေထာက္အထားမ်ားမရွိေပ။
ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ကၽြန္ေတာ္က မီးဆရာအလုပ္လုပ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ့္ဇနီးက ထရမ္စေဖာ္မာပုံးေတြကို ေဆးသုတ္တယ္။ အဲဒီမွာ ဝင္ေငြပိုရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စစ္ေတြကိုျပန္ၿပီး ကေလးေတြနဲ႔အတူ ျပန္ေနခ်င္လို႔။ အခု ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ကယ္ရီလိုက္တယ္။ ေႏြတို႔၊ ေဆာင္းတို႔ဆိုရင္ တစ္ေန႔ကို တစ္ေသာင္းဝန္းက်င္ ဝင္တယ္။ မိုးတြင္းမွာဆိုရင္ ငါးေထာင္ဝန္းက်င္ဝင္ပါတယ္ ဟု ၎က ေျပာသည္။
သာမန္အတန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ မသင္ယူႏိုင္သည့္အတြက္ လႈိင္သည္ ယူနီဆက္ဖ္က ေထာက္ပံ့ၿပီး ျမန္မာ စာတတ္ေျမာက္ေရး အရင္းအျမစ္စင္တာမ်ားက ဦးစီးသည့္ မင္းဂံေက်ာင္းက အလြတ္သင္ မူလတန္း ပညာေရးစီမံခ်က္တြင္ တက္ေရာက္ေနသည္။ မိသားစုကို ေထာက္ပံ့ရန္အတြက္ ေန႔ဘက္တြင္ အလုပ္လုပ္ရေသာသူမ်ားႏွင့္ ေမြးခ်င္းထဲမွ အငယ္မ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အိမ္မွာေနရေသာ ကေလးမ်ား အပါအဝင္ ေက်ာင္းမတက္ရေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ ညေနတိုင္း အတန္းခ်ိန္မ်ား ရွိသည္။
လႈိင္က ယင္းသင္တန္းကို ဆုံးခန္းတိုင္ သင္ၾကားၿပီးျဖစ္သျဖင့္ ယခု ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ပဥၥမတန္း ေက်ာင္းသူအျဖစ္ တရားဝင္ေက်ာင္း၌ တက္ေရာက္ရသည္။
စာသင္ႏွစ္၏ ပထမဆုံးအပတ္တြင္ အျဖဴအစိမ္းဝတ္ ကေလးမ်ားမွာ စိတ္လႈပ္ရွားေပ်ာ္႐ႊင္လ်က္ ေက်ာင္းမွာ ဆူညံပြက္ေလာ႐ိုက္လ်က္ရွိသည္။ အမ်ားစုက ျမန္မာ့႐ိုးရာ လုံခ်ည္မ်ားကို ဝတ္ဆင္ၾကသည္။ အားလပ္ခ်ိန္၌ ေယာက္်ားေလးမ်ားက ျမက္ခင္းျပင္ေပၚတြင္ ေျပးလႊားေနၾကၿပီး မိန္းကေလးမ်ားက အုပ္စုမ်ားဖြဲ႕ကာ ႀကိဳးခုန္တမ္းကစားေနၾကသည္။
အတန္းျပန္စခ်ိန္၌ လႈိင္၏ အတန္းထဲတြင္ ဆရာတစ္ဦးက ျမန္မာ့ပထဝီဝင္ကို သင္ေပးေနသည္။ အိုင္ဒီပီစခန္းမွာလိုပင္ ကေလးမ်ားက သင္ပုန္းတြင္ေရးထားေသာ စာကို ညီညီညာညာ ႐ြတ္ဆိုၾကသည္။
ေက်ာင္းျပန္တက္ရတာ ကၽြန္မအရမ္းေပ်ာ္တယ္။ ကၽြန္မအႀကိဳက္ဆုံး ဘာသာရပ္ကေတာ့ ျမန္မာစာပါ။ တျခားကေလးေတြနဲ႔ ေန႔ဘက္ေက်ာင္းတက္ရတာ ပိုသေဘာက်တယ္။ ကၽြန္မရဲ႕ သူငယ္ခ်င္း စန္းစန္းက ကၽြန္မနဲ႔ အခန္းအတူတူပဲ။ ကၽြန္မႀကီးလာတဲ့အခါ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ၿပီး အေဆာက္အအုံေတြ ေဆာက္ခ်င္တယ္ ဟု ၎က ေျပာသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ျခင္း
ရခိုင္ျပည္နယ္၊ မင္းဂံေက်ာင္းရွိ လသာေဆာင္မွ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးက လက္ေဝွ႔ယမ္းျပေနစဥ္။©UNICEF Myanmar/2015/Andy Brown
မတူညီေသာ အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ေနထိုင္ရေသာ္လည္း သူဇာႏွင့္ လႈိင္တို႔ ႏွစ္ဦးစလုံးမွာ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ခ်င္း ဆင္ၾကၿပီး အိပ္မက္လည္းဆင္ၾကကာ ၎တို႔၏ အနာဂတ္ အတြက္ ပညာေရး၏ တန္ဖိုးကို နားလည္ၾကသည္။ ပညာေရးတြင္ တူညီေသာ ၎တို႔၏အိပ္မက္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ ပူးတြဲအနာဂတ္တစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ကေလးငယ္ မ်ားကို ေပါင္းစည္းေပးရန္ စြမ္းအားရွိသည္။
ဩစေၾတးလ်၊ ဒိန္းမတ္၊ အီးယူ၊ ဂ်ပန္၊ နယ္သာလန္၊ ေနာ္ေဝ၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ တူရကီ၊ ၿဗိတန္ႏွင့္ အေမရိကန္တို႔ထံမွ ကူညီေထာက္ပံ့မႈႏွင့္အတူ ယူနီဆက္ဖ္က ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ကေလးငယ္မ်ားအားလုံး ၎တို႔၏ အလားအလာအျပည့္အဝကို ရရွိႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ယင္းသို႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ ကေလးငယ္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို ေလ်ာ့ပါးေစရန္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး ကို ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ အိုးအိမ္မွ စြန္႔ခြာထြက္ေျပးခဲ့ရသည့္ လူမ်ားအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာထားေထာက္မႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မီေစရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း တည္ေဆာက္ရန္ အလို႔ငွာ ရပ္႐ြာအသိုင္းအဝိုင္းအားလုံးမွ ကေလးႏွင့္ မိသားစုမ်ားအားလုံး ၎တို႔ မည္သည့္ေနရာတြင္ေနသည္ျဖစ္ေစ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိရန္ႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာ ရွိရွိေနထိုင္ႏိုင္ၿပီး တန္းတူအခြင့္အေရးမ်ားရစရန္ လိုအပ္သည္။
အလြတ္သင္ပညာေရးက သူဇာႏွင့္လႈိင္အား ကူညီေထာက္ပံ့ေပးသကဲ့သို႔ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအတြက္ လူမႈဘ၀ကၽြမ္းက်င္ ပညာေရးေထက္ပံ့ေပးျခင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၈ ၿမိဳ႕နယ္မွ သူငယ္တန္း ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေက်ာင္းသုံးေက်ာပိုးအိတ္မ်ားေပးျခင္းႏွင့္ သူငယ္တန္းမွ စတုတၳတန္းအထိအတြက္ စာေရးကိရိယာမ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္းတို႔ကိုလည္း ျပဳလုပ္ေနသည္။ ယခုႏွစ္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က ေက်ာင္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္ႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ လိုက္ဖက္ေသာ သင္ၾကားေရးစနစ္မ်ားကို စတင္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။
ယူနီဆက္ဖ္က ျမန္မာျပည္မွာ အလုပ္လုပ္ေနတာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ရွိပါၿပီ။ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ သို႔မဟုတ္ တရားဝင္တာမဝင္တာ ထည့္သြင္းမစဥ္းစားဘဲ ရခိုင္ျပည္နယ္က ကေလးငယ္အားလုံး ပညာသင္ယူႏိုင္ေစဖို႔အတြက္ အခုဆိုရင္ အစိုးရနဲ႔ေရာ ရပ္႐ြာနဲ႔ပါ ပူးတြဲ လုပ္ေဆာင္ေနပါၿပီ ဟု ယူနီဆက္ဖ္ျမန္မာ၏ ပညာေရးဆိုင္ရာအႀကီးအကဲ ကလစ္ေမရာစ္က ေျပာသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္၏ အနာဂတ္မွာ သူဇာႏွင့္ လႈိင္တို႔၏ တူညီေသာအိပ္မက္မ်ားတြင္ တည္ရွိေနသကဲ့သို႔ ၎တို႔ကို အားေပးေသာ ဖခင္မ်ား၏ ျပင္းျပေသာဆႏၵမ်ားလည္းျဖစ္သည္။
သူဇာေက်ာင္းဆက္တက္ရသည္ကို ၎၏ဖခင္က ေက်နပ္လ်က္ရွိသည္။
ကၽြန္ေတာ့္သမီးကို ပညာတတ္ႀကီး တကယ္ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ သူက အရမ္းထက္ျမက္တယ္။ သမီးအတြက္ ကၽြန္ေတာ္ဂုဏ္ယူတယ္ ဟု ၎က ေျပာသည္။
လႈိင္၏ဖခင္တြင္လည္း အလားတူ သေဘာထားမ်ိဳးရွိသည္။
ကၽြန္ေတာ့္သမီးရဲ႕အနာဂတ္အတြက္ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕အဓိက ေမၽွာ္လင့္ခ်က္က သူ ပညာေကာင္းေကာင္း သင္ရဖို႔ပါပဲ ဟု ၎က ေျပာသည္။
 

No comments:

Post a Comment