Monday, July 13, 2015

စကၠန္႔သံုးဆယ္အတြင္း လက္ေဆးသင္ၾကမယ္

ေရးသူ-မာရီယာနာ ပါလက္ဗ္ရာ
 
©UNICEF Myanmar/2015/Mariana Palavra
မ်ိဳးဂ်ာတစ္ေယာက္ သူမ ၾကားခဲ့ဖူးေသာ ဗံုးသံ၊ ေသနတ္သံမ်ား အျပန္အလွန္ ပစ္ခတ္မႈၾကားက အေၾကာက္တရားတို႔ကို ဘယ္ေတာ့မွ ေမ့လိမ့္မယ္ မဟုတ္ပါ။ သူမ ဆယ္ႏွစ္သမီး အရြယ္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က အစုိးရတပ္မ်ားႏွင့္ ကခ်င္လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားအၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ တိုက္ပြဲမ်ား နမ္ဆိုင္ ရြာရိွ သူမ၏ အိမ္တံခါး၀သို႔ ေရာက္ရိွလာခဲ့ပါသည္။

မိသားစုအားလံုးလိုလို ထိုေနရာမွ ထြက္ေျပးရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ သူမတြင္ ကိုယ္ပိုင္မိသားစု မရိွေတာ့ျခင္းကလြဲ၍ သူမ၏ဇာတ္လမ္းမွာ ထူးထူးျခားျခား ကြဲျပားျခင္းမရိွပါ။ “အေဖက ဆံုးသြားတာ ႏွစ္ေတာ္ေတာ္ၾကာၿပီ၊ အေမကလည္း ေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳတယ္၊ ဒါေပမယ့္ သူလည္းဆံုးသြားၿပီ” ဟု သတိတရ ေျပာျပပါသည္။ “ကၽြန္မ ပေထြးနဲ႔အတူ ထြက္ေျပးခဲ့ရတယ္၊ ကၽြန္မတို႔ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရတဲ့ ေနရာအထိ ေရာက္ေအာင္ ႏွစ္ရက္ေလာက္ လမ္းေလွ်ာက္ခဲ့ရတယ္” ဟု ေျပာျပသည္။

ငါးကီလိုမီတာ ခရီးအကြာအေ၀းျဖစ္ေသာ္လည္း နမ္ဆိုင္ရြာႏွင့္ မိုးေမာက္ၿမိဳ႕နယ္အၾကား လူေပါင္း ရာဂဏန္းမွ် လံုၿခံဳစိတ္ခ်စြာ ေနႏိုင္ေသာ ေနရာသို႔ ေရာက္ေအာင္ ႏွစ္ရက္ၾကာမွ် လမ္းေလွ်ာက္ၾကရသည္။
ထိုအခ်ိန္မွစ၍ မ်ိဳးဂ်ာသည္ မိုးေမာက္ရိွ ကခ်င္ဘက္ပ္တစ္ဘုရားေက်ာင္း၀င္းရိွ စခန္းတြင္ ေနထိုင္ခဲ့ရသည္။ ထိုစခန္းသည္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာရသည့္ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္း ေနထိုင္ရသူမ်ား ေခတၱ အေျခခ် ေနထိုင္ရေသာ အေစာပိုင္းကာလ စခန္းမ်ားမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။

“၂၀၁၁၊ ဂ်ဴလိုင္လ ကတည္းက စၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းမိသားစု အေတာ္မ်ားမ်ား ဘုရားေက်ာင္း၀င္းထဲ ေရာက္ရိွလာၾကတယ္၊ ဒီေနရာေလးက ေဒသအတြင္းမွာေတာ့ ပထမဆံုးစခန္းျဖစ္ပါတယ္” ဟု KBC ၏ သင္းအုပ္ဆရာလည္းျဖစ္၊ စခန္းမန္ေနဂ်ာလည္းျဖစ္သူ ဆရာစိုင္းေအာင္မွ ရွင္းျပသည္။ “ဒီကေန႔ အေနအထား အရ လူေပါင္း ၇၃၀ ေလာက္ ဒီစခန္းမွာ ေနထိုင္ေနၾကပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ တစ္ေန႔တစ္ျခား မ်ားျပားလာတဲ့ စစ္ေျပးစစ္ေရွာင္ လူဦးေရေၾကာင့္ KBC အေနနဲ႔ စုစုေပါင္း စခန္းငါးခုအထိ ဖြင့္လွစ္ ခဲ့ရၿပီးေတာ့ လူေပါင္း ေထာင့္ရွစ္ရာေက်ာ္ ေနထိုင္ေနပါတယ္” ဟု ေျပာပါသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရိွ စစ္ေျပးစစ္ေရွာင္ စခန္းမ်ားတြင္ သန္႔ရွင္းေသာ ေရရရွိေရး၊ အိမ္သာႏွင့္ အညစ္အေၾကး စနစ္တက် စြန္႔ပစ္ေရး၊ တစ္ကိုယ္ရည္ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ရွင္းေရး စသည့္ အခန္းက႑မ်ားတိုးတက္ေစရန္အတြက္ ယူနီဆက္သည္ ေဒသခံ NGO တစ္ခုျဖစ္သည့္ ေမတၱာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ အတူတကြ လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ထိုအဖြဲ႔၏ အမည္မွာ “ခ်စ္ျခင္းတရားႏွင့္ ၾကင္နာမႈ” ဟု အနက္အဓိပါယ္ ရိွပါသည္။
 
ဂ်ပန္အစိုးရ၏ ဘ႑ာေရး အကူအညီျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အသီးသီးက ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ဘက္ႏွစ္ခုလံုးရိွ စစ္ေျပးစစ္ေရွာင္စခန္း ဆယ့္ငါးခုမွ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူေပါင္း ၃၄၀၀ ေက်ာ္တို႔အတြက္ ေရအရင္းအျမစ္ တိုးတက္ ရရိွေစျခင္းႏွင့္ အိမ္သာမ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးျခင္း၊ ေကာင္းမြန္ေသာ တစ္ကိုယ္ရည္ သန္႔ရွင္းေရး အေလ့အထမ်ားကို သိရိွနားလည္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပး လ်က္ရိွပါသည္။
 
©UNICEF Myanmar/2015/Mariana Palavra
“ေျခာက္လတာကာလအတြင္း စခန္းအားလံုးမွာ ေရအရည္အေသြး စစ္ေဆးျခင္းကို ပံုမွန္ လုပ္ေဆာင္မႈ တစ္ရပ္ အေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ပါတယ္၊ ကာလတို တာရွည္ခံ အိမ္သာ ၉၈ လံုး၊ အ၀တ္ေလွ်ာ္ ေရးခ်ိဳးရန္ ေနရာေပါင္း ၂၀ ခု ၊ လက္ေဆးရန္ေနရာေပါင္း ၃၃ ခု ႏွင့္ ေရဆိုး စြန္႔ပစ္ရန္ ေနရာေပါင္း ၂၀ တို႔ကို တည္ေဆာက္ေပးခဲ့ပါတယ္” ဟု ေမတၱာအဖြဲ႕မွ စီမံခ်က္ညိႈႏႈိင္းေရးမွဴး မခိုင္ဂ်ာမွ ရွင္းျပပါသည္။ ထို႔အျပင္ စစ္ေျပးစစ္ေရွာင္ လူဦးေရ ၉၀၀၀ ေက်ာ္ အတြက္ တစ္ကိုယ္ရည္ သန္႔ရွင္းေရး အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း တစ္ကိုယ္ရည္ သန္႔ရွင္းမႈ ျမွင့္တင္ေရးသင္တန္းမ်ားတြင္ ပူးတြဲ၍ ျဖန္႔ေ၀ေပးခဲ့ပါသည္။
သူမ၏စခန္းတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ တစ္ကိုယ္ရည္ ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ရွင္းမႈ သင္တန္းတိုင္းတြင္ မ်ိဳးဂ်ာသည္ ပံုမွန္ တက္ေရာက္ေလ့ရိွေသာ သူတစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ “ကၽြန္မကေတာ့ သင္သမွ် အေၾကာင္းအရာေတြကို အရမ္းသေဘာက်တယ္၊ အထူးသျဖင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို သင္ရတာမ်ိဳးေပါ့” ဟု ဂုဏ္ယူစြာ ေျပာျပပါသည္။ သူမသည္ ထိုသင္ၾကားမႈ သင္တန္းမ်ားတြင္ ေပ်ာ္ရႊင္ရံု သာမက သူမသင္ၾကားခဲ့ရသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္း စခန္းအတြင္းရိွ ပိုမိုငယ္ရြယ္ေသာ ကေလးမ်ားကို ျပန္လည္မွ်ေ၀ေလ့ရိွသည္။ “တစ္ခါတစ္ေလ သူတို႔ေတြက အိမ္သာတက္ၿပီးရင္ လက္မေဆးၾကဘူး၊ အဲ့ဒါဆို ကၽြန္မကသူတို႔ကို သတိေပးတယ္၊ လက္ကို ဘယ္လိုေဆးရမလဲ ဆိုတာ သူတို႔ကိုသင္ေပးတယ္” ဟု ျပန္ေျပာျပသည္။ တစ္ကယ္လည္း မ်ိဳးဂ်ာသည္ စကၠန္႔သံုးဆယ္ အခ်ိန္ကာလ အတြင္း လက္ေဆးနည္း သီခ်င္းကိုဆို၍ လက္ေဆးပံုေဆးနည္းကို အမူအရာမ်ားျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ ေကာင္းမြန္စြာ ေဆးေၾကာ သန္႔ရွင္းရမည္ကို ရွင္းလင္းျပႏိုင္ပါသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ရိွ ယူနီဆက္ႏွင့္ ေမတၱာေဖါင္ေဒးရွင္းတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စီမံခ်က္၏ အဓိကက်ေသာ ရည္မွန္းခ်က္ တစ္ရပ္မွာ ငါးႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ားတြင္ ေရႏွင့္ စြန္႔ပစ္ အညစ္အေၾကးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဗဟုသုတ အသိတရား၊ စိတ္ေနစိတ္ထားႏွင့္ အမူအက်င့္ဆိုင္ရာ (KAP) ဆန္းစစ္ခ်က္ကို မျပဳလုပ္ရေသးေသာ္လည္း ထင္သာျမင္သာရိွေသာ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ျမင္ေတြ႕ေနရၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

“စခန္းမွာရိွတဲ့ စစ္ေျပးစစ္ေရွာင္ မိသားစု၀င္ေတြအားလံုး က်န္းမာေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ႔ အသိပညာဗဟုသုတ ရိွေနၾကပါတယ္။ စခန္းမွာရိွတဲ့ ကေလးေတြကလည္း လက္ကို ဘယ္လို ေဆးရမလဲဆိုတာ လြယ္လြယ္ ကူကူ ရွင္းျပႏိုင္တဲ့ အေျခအေနရိွပါၿပီ” ဟု ေမတၱာအဖြဲ႕မွ မခိုင္ဂ်ာက ရွင္းျပပါသည္။ “ စခန္းေတြ စတင္ဖြင့္လွစ္စ ကာလတုန္းကေတာ့ ၀မ္းပ်က္၀မ္းေလွ်ာ ျပႆနာေတြ အမ်ားႀကီး ရိွခဲ့ပါတယ္၊ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ အေရျပားေရာဂါႏွင့္ ေရကေနတစ္ဆင့္ျဖစ္ပြားတတ္ေသာ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားမႈ အလြန္နည္းပါးသြားပါၿပီ” ဟု သူမကသံုးသပ္ပါသည္။

 “တစ္ခ်ိဳ႕ စခန္းေတြမွာ ေတြ႕ေလရာေနရာ အဆင္ေျပသလို မစင္စြန္႔ေသာ အက်င့္ ရိွခဲ့ပါတယ္၊ ဒါကလည္း သူတို႔ရြာဓေလ့ေတြ ပါလာခဲ့တာပါ၊ အခုေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႔ ဒါမ်ိဳးမေတြ႕ရေတာ့ပါဘူး” ဟု KBCမွ သင္းအုပ္ဆရာႏွင့္ စခန္းမန္ေနဂ်ာ ဆရာစိုင္းေအာင္က ေျပာျပပါသည္။ “ သူတို႔ အိမ္သာေတြကို ဘယ္လို သံုးမယ္၊ ဘယ္လိုသန္႔ရွင္းမယ္ ဆိုတာကို သိရိွသြားၾကၿပီးေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ တစ္ကိုယ္ရည္ သန္႔ရွင္းမႈဆိုင္ရာ အမူအက်င့္ေတြလည္း ေျပာင္းလည္းသြားၾကပါၿပီ” ဟုလည္း သူကေျပာျပပါသည္။

ယေန႔ အခ်ိန္တြင္မွာေတာ့ မ်ိဳးဂ်ာသည္ ဆယ့္ေလးႏွစ္အရြယ္ ဆယ္ေက်ာ္သက္တစ္ဦး ျဖစ္ေနၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း အိမ္ျပန္ရန္ စိုးရြံ႕စိတ္ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ သူမ၏ အနာဂါတ္ အတြက္မူ ေၾကာက္ရြံ႕စိတ္ပူေနျခင္း မရိွေတာ့ပါ။ သူမသည္ အထူးသျဖင့္ အဂၤလိပ္စာအပါအ၀င္ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာ မ်ားကို ႀကိဳးႀကိဳးစားစား သင္ယူေနပါသည္။ “တစ္ကယ္လို႔သာ အဂၤလိပ္လို ေျပာတတ္မယ္ဆိုရင္ ကမၻာေပၚမွာရိွတဲ့ တျခားႏိုင္ငံေတြကို ကၽြန္မ သြားလည္ႏိုင္ၿပီေပါ့” ဟု ေျပာပါသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာ စကားသည္ သူမအတြက္ သူမ၏ အျခားေသာအိပ္မက္ တစ္ခုကိုလည္း ျပည့္စံုေစရန္ အသံုး၀င္ပါလိမ့္မည္။ “ကၽြန္မက အဆိုေတာ္ တစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္ခ်င္တယ္၊ အဂၤလိပ္ သီခ်င္းေတြလည္း ခဏခဏ နားေထာင္တယ္၊ ဂ်က္စတင္ဘီဘာရဲ႕ သီခ်င္းေတြကို ႀကိဳက္တယ္၊ သူ႔သီခ်င္းေတြက ဆိုလို႔လည္း ေကာင္းတယ္၊ ကလို႔လည္း ေကာင္းတယ္” ဟု ရွက္ေသြးျဖာေသာ အၿပံဳးျဖင့္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာျပခဲ့ပါသည္။
 

No comments:

Post a Comment