Monday, July 13, 2015

ကေလးလုပ္သား ပေပ်ာက္ဖို႔ ပညာေရးကို အားေပးစို႔

ေရးသူ-ဂ်က္စီကာ၊ ေအာ္မန္း


©UNICEF Myanmar/2015/Khine Zar Mon
ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးစာသင္ခန္းမွ ေ၀ၿဖိဳးသူ
ယခုႏွစ္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ကေလးအလုပ္သမား ဆန္႔က်င္ေရးေန႔၏ သေဘာထားအဆိုအမိန္႔မွာ “ကေလးလုပ္သားပေပ်ာက္ဖို႔ ပညာေရးကိုအားေပးစို႔” ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ကေလးမ်ားအားလံုး အတြက္ အခမဲ့၊ မသင္ မေနရႏွင့္ အရည္အေသြးမွီပညာေရး ရရိွေစရန္ ယခုႏွစ္အတြင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေဆာ္ၾသ ေနၾကသည္။


ကေလးအလုပ္သမား အမ်ားအျပားသည္ ပံုမွန္ သို႔မဟုတ္ လံုး၀လိုလို ေက်ာင္းမတက္ၾကရေပ။ အရည္အေသြးျပည့္စံုၿပီး အခမဲ့ႏွင့္ မသင္မေနရ ပညာေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ကေလးမ်ားကို ဗဟုသုတႏွင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္ေသြးမ်ား ရရိွေစရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ရရိွေစၿပီး ကေလးအလုပ္သမား ပေပ်ာက္ေရး အတြက္ ေသာ့ခ်က္လည္း ျဖစ္ေပသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေမာင္ေ၀ၿဖိဳး၏ ဇာတ္လမ္းတြင္  ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပိုမိုသိရိွႏိုင္ေစပါမည္။

အရည္အေသြးမွီ အေျခခံပညာေရးစီမံခ်က္မွ ပံ႔ပိုးထားေသာ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရး အစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္ၾကသည့္ ကေလးငယ္မ်ားေရးဆြဲထားေသာ ပံုမ်ားပါ၀င္သည့္ လက္ကမ္းစာရြက္မ်ား၊ မွတ္စုစာအုပ္မ်ားႏွင့္ ပိုစတာမ်ားကို ဤေနရာတြင္ ရယူႏိုင္သည္။ ယူနီဆက္အဖြဲ႕ ၊ ျမန္မာစာေပ အရင္းအျမစ္ဌာန (MLRC) ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕(ILO) တို႔ ပူးေပါင္းက်င္းပေသာ ကေလးအလုပ္သမားဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ထိုပန္းခ်ီကားမ်ားကို ဖန္တီးေရးဆြဲခဲ့သည္။
 
ေ၀ၿဖိဳး၏ဇာတ္လမ္း

©UNICEF Myanmar/2015/Khine Zar Mon
ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးေက်ာင္းသားမ်ား ကေလးအလုပ္သမားအေၾကာင္း ေလ့လာေနစဥ္
 
ေ၀ၿဖိဳးသူသည္ အသက္ ဆယ့္တစ္ႏွစ္ရိွၿပီျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အစြန္ပိုင္းရိွ စက္မႈဇံုေဒသ တစ္ခုျဖစ္ေသာ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္သည္။ ေ၀ၿဖိဳးသည္ ရွက္ရြံ႕ေသာအမူအရာျဖင့္ ၿပံဳးျပေသာ္လည္း သူႏွင့္သူ႕မိသားစု၏ အေၾကာင္းကို စိတ္လိုလက္ရ ေျပာျပသည္။ “ကၽြန္ေတာ့္ အေဖက ထိုင္းနယ္စပ္မွာ အလုပ္သြားလုပ္တာ သံုးႏွစ္ရိွပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ့္ အစ္ကိုရယ္၊ ညီမေလးရယ္၊ ကၽြန္ေတာ္ရယ္က အေမနဲ႔အတူ ေနပါတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလံုး ႀကိဳးႀကိဳးစားစား အလုပ္လုပ္ၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ အစ္ကိုက ေစ်းမွာ ဆိုက္ကားနင္းပါတယ္။ သူက မနက္ဆို ငါးနာရီထၿပီး အလုပ္လုပ္ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ အေမကို ေန႔ခင္းပိုင္းမွာ အိမ္မႈကိစၥကူလုပ္ေပးပါတယ္” ဟုေျပာျပပါသည္။

 ေ၀ၿဖိဳး၏အေျခအေနမွာ ထူးဆန္းသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတစ္ခုေတာ့ မဟုတ္ပါ။ “ဒီအရပ္မွာရိွတဲ့ ကေလးအေတာ္မ်ားမ်ားက အိမ္မႈကိစၥေတြ အမ်ားႀကီး လုပ္ၾကရပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆိုေတာ့ သူတို႔မိဘေတြက အေ၀းတစ္ေနရာမွာ အလုပ္သြားလုပ္ၾကရလို႔ပါ” ဟု MLRC မွ ဦးမင္းေက်ာ္ေ၀က ေျပာပါသည္။ “သူတို႔ေတြက မိသားစု၀င္ေငြရဖို႔ ေစ်းဆိုင္ေတြမွာ ေစ်းသြားကူေရာင္းေပးၾကရတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ရင္ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ေတြမွာ သြားကူလုပ္ေပးၾကရတယ္” ဟုလည္း သူက ဆိုပါသည္။ ေ၀ၿဖိဳးႏွင့္ သူ၏ ညီမေလးတို႔သည္ ေက်ာင္းမတက္ၾကပါ။ သို႔ေသာ္လည္း အရည္အေသြးမွီ အေျခခံပညာေရးစီမံခ်က္မွ ပံ႔ပိုးမႈေပးထားသည့္ MLRC မွ ဖြင့္လွစ္ေသာ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရး ညေနပိုင္း အတန္းမ်ားကို သူတို႔ တက္ေရာက္ၾကပါသည္။ ထိုေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရး စာသင္ခန္းမ်ားကို တစ္ေန႔လွ်င္ ႏွစ္နာရီခြဲၾကာ သင္ၾကားၿပီး တစ္ပါတ္လွ်င္ ေျခာက္ရက္ ဖြင့္လွစ္ပါသည္။ ရပ္ရြာမွ ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ားသည္ အရည္အေသြးမွီ အေျခခံပညာေရးစီမံခ်က္မွ ပံ႔ပိုးေသာ သင္တန္းႏွင့္ သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္းမ်ားကို MLRCမွ တဆင့္ ရရိွၿပီး စာေပႏွင့္ သခၤ်ာတို႔ကို သင္ၾကားေပးသည္။ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးအဆင့္ ေအာင္ျမင္ၿပီးဆံုးေသာအခါ ကေလးမ်ားကို မူလတန္းအဆင့္ပညာေရး ၿပီးဆံုးတတ္ေျမာက္သည္ဟု သတ္မွတ္ၿပီး အစိုးရ အလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ားသို႔ ဆက္လက္ တက္ေရာက္ေစႏိုင္ပါသည္။

MLRC သည္ အစိုးရ၏ ၿမိဳ႕နယ္အကဲျဖတ္ ေလ့လာေရး တာ၀န္ခံမ်ားႏွင့္ အတူလက္တြဲ၍ ေက်ာင္းျပင္ပ ေရာက္ ကေလးမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ၿပီး ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးစနစ္တြင္ တက္ေရာက္သင္ၾကား ေစေသာ္လည္း ကေလးတိုင္း အတြက္ေတာ့ မလြယ္ကူလွေသးပါ။

©UNICEF Myanmar/2015/Khine Zar Mon
ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရး ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ သူတို႔၏ ပန္းခ်ီကားမ်ား
 “နာဂစ္မုန္တိုင္းျဖစ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္း ဧရာ၀တီတိုင္းက မိသားစု ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေျပာင္းေရႊ႕ လာၾကတယ္။ သူတို႔မွာ ျပည့္စံုမွန္ကန္တဲ့ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားေတြ မရိွၾကတဲ့အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ေတြ မ်ားလာပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလ အေျခခံ ၀န္ေဆာင္မႈေတြကို ေတာင္မွ သူတို႔ မရရိွႏိုင္ၾကပါဘူး၊ ေဒသတစ္၀ိုက္မွာရိွတဲ့ ေက်ာင္းမေနေတာ့တဲ့ ကေလးအားလံုးဆီကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မေရာက္ႏိုင္ေသးပါဘူး” ဟု ဦးမင္းေက်ာ္ေ၀ က ရွင္းျပသည္။

သူကပင္ထပ္မံ၍ “ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အနာဂါတ္အတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ကေတာ့ ရိုးရွင္းပါတယ္။ ကေလးေတြအားလံုး ပညာသင္ႏိုင္ဖို႔ပါဘဲ။ အႀကီးမားဆံုး အခက္အခဲ ရင္ဆိုင္ေနရတာကေတာ့ ကေလးေတြ အလယ္တန္းပညာေရး ဆက္လက္ မသင္ၾကေတာ့တာပါဘဲ။ အဓိကကေတာ့ သူတို႔မိသားစုေတြက မတတ္ႏိုင္ၾကဘူးခင္ဗ်။ ကၽြန္ေတာ္အေနနဲ႔ ဒီေက်ာင္းျပင္ပပညာေရးကို အလယ္တန္း အဆင့္ထိ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ခ်င္ပါတယ္” ဆိုပါသည္။ ေမာင္ေ၀ၿဖိဳးကလည္း “ကၽြန္ေတာ္ ဒီေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးေက်ာင္းကို တက္ႏိုင္လို႔ ေပ်ာ္ပါတယ္၊ ဒါမွမဟုတ္ရင္ ကၽြန္ေတာ္လည္း အမိႈက္ေကာက္ၿပီး ေရာင္းရတဲ့ ကေလးေတြလို ျဖစ္သြားႏိုင္တယ္၊ မလုပ္ခ်င္တဲ့ အလုပ္ေတြ လုပ္ေနရမွာေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးကို ၿပီးတဲ့အထိ တက္ၿပီးေတာ့ အလယ္တန္းေက်ာင္းကို ဆက္သြားခ်င္ပါတယ္” ဟူ၍လည္း ေျပာျပပါသည္။

ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးကို အရည္အေသြးမွီ အေျခခံပညာေရး စီမံခ်က္ (QVEP)မွ ပံ႔ပိုးမႈ ျပဳလုပ္ေပးထားပါသည္။ အရည္အေသြးမွီ အေျခခံပညာေရးစီမံခ်က္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အရည္အေသြးမွီ ပညာသင္ၾကားႏိုင္မႈ အခြင့္အလမ္း တိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ မူလတန္းအဆင့္ ပညာေရးကို ႏိုင္ငံတြင္းရိွ ကေလးအားလံုး ရရိွႏိုင္ေစရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရကို ပံ႔ပိုးကူညီေပးေရးပင္ ျဖစ္ပါသည္။

အရည္အေသြးမွီ အေျခခံပညာေရးစီမံခ်က္ကို MDEF ဟုေခၚေသာ အလွဴရွင္စံု ပညာေရးရန္ပံုေငြမွ ေထာက္ပံ့ေပးေနၿပီး၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ဒိန္းမတ္၊ ဥေရာပသမဂၢ၊ ေနာ္ေ၀ႏွင့္ ၿဗိတိန္အစရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွလည္း ယူနီဆက္မွ တဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။

 

No comments:

Post a Comment