Thursday, October 6, 2016

အားလံုးအတြက္ ပိုလီယိုကာကြယ္ေဆး တုိက္ေကၽြးျခင္း

မာရီယာနာပါလာဗရာ ေရးသားသညေမာင္းေတာ၊ ရခုိင္ - ကိုထြန္းေအးမွာ ဆယ္တန္းစာေမးပြဲက်ေသာ္လည္း စိတ္ဓာတ္မက်ခဲ့ေပ။ တျခား ေရြးခ်ယ္စရာ လမ္းရွိသည္ဟု အသက္ ၂၁ ႏွစ္အရြယ္ ကိုထြန္းေအးက ဆံုးျဖတ္လုိက္သည္။

“ဆယ္တန္းစာေမးပြဲကို မေျဖေသးဘဲ ခဏရပ္ထားဖုိ႔ ဆံုးျဖတ္လုိက္တယ္။ ဒီၾကားထဲမွာ တျခားသူေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးအတြက္ ကူညီေပးခ်င္တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ကတည္းက ကၽြန္ေတာ္ ေမာင္းေတာေဆး႐ံုမွာ အလုပ္လုပ္ခဲ့တယ္။ လူနာဝင္ခြင့္နဲ႔ ေဆးထိုးျခင္း စီမံေရးကို ကူညီေပးတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ရြာမွာေတာ့ အနာေရာဂါ အေသးအဖြဲေတြနဲ႔ ဆရာဝန္ညႊန္ၾကားခ်က္မလုိတဲ့ ေဆးေတြအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးတယ္။

ပိုလီယိုေဆးတုိက္ေကၽြးရန္ မရွမ္း၏အိမ္သို႔သြားေသာ ကိုထြန္းေအးကို ေတြ႕ရစဥ္။ 
©ယူနီဆက္ဖ္ျမန္မာ/၂၀၁၆/မာရီယာနာပါလာဗရာ လြန္ခဲ့တဲ့ ၉ လက စခဲ့သည့္ ၎၏အလုပ္အေပၚ အလြန္ႏွစ္သက္ေသာ ကိုထြန္းေအးမွာ ရပ္ရြာ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္း ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၎အတြက္ ႀကီးမားေသာ စမ္းသပ္ခံရမႈမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံအဆင့္ ပိုလီယိုေဆးတုိက္ေကၽြးျခင္း အစီအစဥ္ ျပဳလုပ္ခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ ယင္းအတြက္ ျပင္ဆင္ရန္ သင္တန္း ၃ ခု တက္ရၿပီး ႏွစ္ခုမွာ ရပ္ရြာႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုး သင္တန္းတြင္ မြတ္စလင္ႏွင့္ ရခုိင္ေက်းရြာမ်ားမွ ရပ္ရြာလုပ္အားေပးမ်ားအားလံုး ပါဝင္ၿပီး မိဘမ်ား၊ အုပ္ထိန္းသူမ်ားႏွင့္  ဆက္ဆံေျပာဆုိေရး၊ ကာကြယ္ေဆးဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ စီမံကြပ္ကြဲမႈအျပင္ အခ်က္အလက္စာရင္းျပဳစုျခင္းမ်ားအေၾကာင္းကို အတူတကြ ေဆြးေႏြးရသည္။


ယင္း သင္တန္းမ်ားၿပီးသည့္ေနာက္ ကိုထြန္းေအးမွာ ၎၏ ကန္သာရြာေလးတြင္ ပိုလီယိုေဆး တုိက္ေကၽြးျခင္းကို ရပ္ရြာမွ စိတ္္ဝင္စားေစရန္ႏွင့္ တုိက္ေကၽြးျခင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ အဆင္သင့္ ျဖစ္သြားၿပီ ျဖစ္သည္။
“အစီအစဥ္မစခင္နဲ႔ ျပဳလုပ္ေနစဥ္အတြင္းမွာ ရြာက အိမ္ေတြအကုန္လံုးကို သြားတယ္။ ၅ႏွစ္အထိ ကေလးငယ္ေတြ အိမ္မွာမရွိရင္ ဘာေၾကာင့္မရွိတာလဲဆုိတာ ေမးျမန္းၿပီး ကေလးအားလံုး လိုအပ္တဲ့ ပိုလီယိုေဆး ၃ ႀကိမ္စလံုး ရရွိေစဖို႔ ေစာင့္ၿပီး လုပ္ေပးတယ္”။


၎မွာ အႀကိမ္တုိင္းတြင္ ကေလးငယ္ အနည္းဆံုး ၁၂ဝ ကို ကာကြယ္ေဆး တုိက္ေကၽြးခဲ့သည္။ ကာကြယ္ေဆးလက္ခံမႈ အဆင့္မ်ားမွာ ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း အဆင့္သံုးဆင့္တြင္ ကြာျခားမႈကို ကိုထြန္းေအး သတိထားမိသည္။  “ပထမအႀကိမ္တုန္းက ကေလးေတြ အိမ္ျပန္ေရာက္လာဖို႔ကို အေတာ္ေလး ေစာင့္လုိက္ရတယ္။ ဒုတိယနဲ႔ တတိယအႀကိမ္သြားေတာ့ ကေလးေတြက ေဆးေသာက္ဖို႔ အိမ္မွာ ေစာင့္ေနၾကတယ္။ သူတုိ႔ေတြ မငိုၾကေတာ့ဘူး။ ေဆးေသာက္ဖို႔ ပါးစပ္ကို ခ်က္ခ်င္းေတာင္ ဟေပးၾကတယ္” ဟု ၎က ေျပာျပသည္။


၎၏ ေက်းရြာတြင္ ကေလးတစ္ေယာက္မွ မက်န္ခဲ့ေၾကာင္း ကိုထြန္းေအးက ဂုဏ္ယူစြာ ေျပာသည္။ ၎၏ အစ္မကလည္း ကူညီေပးသည္။ ကေလးႏွစ္ေယာက္ (၁၅ လသားႏွင့္ ၄ ႏွစ္သား) ရွိေသာ အသက္ ၂၆ ႏွစ္အရြယ္ မဦးျမေအးက ပိုလီယိုဆုိတာ ဘာလဲဆုိတာကို အလြတ္ရေနၿပီဟု ေျပာသည္။ ၎က ပို၍ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း ၎၏ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားမွာလည္း ေကာင္းေကာင္း နားလည္ သေဘာေပါက္လာေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။ သည့္အျပင္ မရွမ္းဆိုသူ၏ ကေလးႏွစ္ဦးမွာ ကိုထြန္းေအး၏ ေက်းဇူးျဖင့္ ပိုလီယိုေဆး ေသာက္သံုးၿပီးၿပီ ျဖစ္သည္။


“ကၽြန္မရဲ႕ကေလးေတြ အခုရာႏႈန္းျပည့္ ေဆးေသာက္ၿပီးတာ အရမ္းေကာင္းပါတယ္။ ေက်းရြာ လုပ္အားေပး ရွိေနတာေၾကာင့္ ပိုေကာင္းသြားတာပါ။ ေရာဂါကာကြယ္မႈအေၾကာင္းနဲ႔ ကေလးေတြ တျခားကို သြားစရာ မလုိဘဲ အိမ္မွာတင္ ေဆးေသာက္ႏုိင္ေၾကာင္း အားလံုးကို သူက ကၽြန္မတုိ႔ကို ရွင္းျပႏုိင္တယ္ေလ” ဟု မရွမ္းက ေျပာသည္။
 
အခုဆုိလွ်င္ မရွမ္းမွာ ကေလးမ်ား၏ ကာကြယ္ေဆးစာအုပ္ကို မၾကာခဏဆုိသလို ၾကည့္႐ႈၿပီး ကာကြယ္ေဆးတုိက္ေကၽြးျခင္း တစ္ခုမွ မက်န္ေအာင္ စစ္ေဆးသည္။


“ေနာက္ထပ္ အဲဒါမ်ဳိး မျဖစ္ေတာ့ပါဘူး” ဟု ၎က အခုိင္အမာ ေျပာသည္။ႏုိင္ငံအဆင့္ ကာကြယ္ေဆးတုိက္ေကၽြးျခင္း၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေမာင္းေတာၿမိဳ႕၌ ကေလးငယ္ႏွစ္ဦး ပိုလီယိုေရာဂါ ကူးစက္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံအဆင့္ကာကြယ္ေဆး တုိက္ေကၽြးျခင္းအစီအစဥ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ယူနီဆက္ဖ္ႏွင့္ WHO က က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနကို ပံ့ပိုးကူညီေပးခဲ့သည္။“ဒီလို ျဖစ္ရပ္မ်ဳိးေတြက ကာကြယ္ေဆးတုိက္ေကၽြးျခင္း လႊမ္းျခံဳႏိုင္မႈ နိမ့္က်ျခင္း ရလဒ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ လာတာျဖစ္ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာဆုိရင္ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေတြအတြင္းက ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေအာက္မွာ ရွိတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒီျပည္နယ္အတြင္းက တခ်ဳိ႕ ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာဆုိရင္ လႊမ္းျခံဳႏိုင္မႈက ေတာ္ေတာ္ေလး နည္းပါတယ္။ ကေလး ၁၀ ေယာက္မွာ ၃ ေယာက္ေလာက္ပဲ ပိုလီယိုေဆး သံုးႀကိမ္စလံုး ေသာက္သံုး ခဲ့ၾကတယ္။ ဒါဟာ ေရာဂါျဖစ္ေစႏုိင္တဲ့ အႏၱရာယ္ရွိပါတယ္” ဟု ယူနီဆက္ဖ္ျမန္မာ ကာကြယ္ေဆးပညာရွင္ ဒန္နီရယ္ညမ္မီရာက ေျပာသည္။ကာကြယ္ေဆး တိုက္ေကၽြးျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အထူူးသျဖင့္ ေရာက္ရွိရန္ ခက္ခဲေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ပံုမွန္ျပဳလုပ္ရျခင္းမွာ ျမန္မာ့က်န္းမာေရးစနစ္အတြက္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ ကေလးငယ္မ်ားမွာ ပိုလီယိုေရာဂါအတြက္ အကာအကြယ္ နည္းပါးျခင္း ျဖစ္သည္။မြတ္စလင္လူမ်ိး အမ်ားစုေနထုိင္ေသာ ေမာင္းေတာၿမိဳ႕တြင္ ဘာသာစကားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အတားအဆီး မ်ားလည္းရွိသျဖင့္ ရပ္ရြာႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္္ထမ္းမ်ား၊ လုပ္အားေပးမ်ားၾကား ပိုၿပီး အလွမ္းေဝးေစသည္။ ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေဒသတြင္းပဋိပကၡကလည္း ရပ္ရြာမ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ ပိုမိုခက္ခဲေစသည့္အတြက္ ယင္းရပ္ရြာမ်ားရွိ ကေလးငယ္မ်ား အားလံုးအတြက္ ပိုလီယိုေရာဂါအႏၱရာယ္က ပိုမိုႀကီးမားသြားခဲ့သည္။ပိုလီယိုေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ကာကြယ္ေဆးတုိက္ေကၽြးေရး အစီအစဥ္ကို အသက္ ၅ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္ ၄.၆ သန္းအတြက္ ရည္မွန္းကာ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိိ ၿမိဳ႕နယ္ ၃၃၀ စလံုးတြင္ ျပဳလုပ္ ခဲ့သည္။“တစ္ႏွစ္လံုး ယူနီဆက္ဖ္က ကာကြယ္ေဆးတုိက္ေကၽြးျခင္းနဲ႔ ရာသီဥတုဒဏ္ခံႏုိင္တဲ့ အေအးစနစ္ကို တစ္ႏုိင္ငံလံုး အျပည့္အဝေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္။ အရည္အေသြးမီတဲ့ ကာကြယ္ေဆး ထုိးျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈေတြ ရရွိေစၿပီး ရခုိင္၊ ခ်င္း၊ ကယား၊ ကခ်င္နဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္ နယ္စပ္အပါအဝင္ ကေလးငယ္ေတြ အားလံုး ပိုလီယိုေဆး ေသာက္သံုးျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္တယ္” ဟု ဒန္နီရယ္က ရွင္းျပသည္။ ရခိုင္ရွိ ကေလးအားလံုးကို ေရာက္ရွိေစျခင္း


ေမာင္းေတာၿမိဳ႕ရွိ မြတ္စလင္ေက်းရြာတစ္ရြာမွ ရပ္ရြာက်န္းမာေရးလုပ္အားေပးျဖစ္ေသာ အသက္ ၄၁ ႏွစ္ အရြယ္ ကိုတင္ေအာင္စိုးမွာ ပိုလီယိုေရာဂါ ျဖစ္ပြားသည္ဟု ၾကားလိုက္ရစဥ္ အရမ္း စိုးရိမ္သြားခဲ့သည္။


“ငါ့ရြာမွာ ျဖစ္ရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲလို႔ ခ်က္ခ်င္းေတြးမိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအဆင့္ ပိုလီယို တုိက္ေကၽြးျခင္း အစီအစဥ္ေတြမွာပါဖုိ႔ စိတ္အားထက္သန္ခဲ့တယ္။ ၂၀၁၆ခုႏွစ္မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ အစီအစဥ္ ၅ခု စလံုးမွာ ကၽြန္ေတာ္ ပါဝင္ခဲ့ပါတယ္” ဟု ၎က ဆုိသည္။အႀကိမ္တုိင္းတြင္ ၎မွာ ကေလး ၁၆၀ ေက်ာ္ကို ကာကြယ္ေဆး တုိက္ေကၽြးရသည္။ သို႔ေသာ္ အစပိုင္း တြင္ အေရအတြက္ ထိမ္ခ်န္မႈရွိသျဖင့္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား အခက္ၾကံဳခဲ့ရသည္။


“အစပိုင္းမွာ မိခင္ေတြနဲ႔ မိန္းကေလးေတြက ကာကြယ္ေဆးတုိက္ဖုိ႔ကို တြန္႔ဆုတ္ေနၾကတယ္။ တစ္ခါ တေလမွာ အုပ္ထိန္းသူေတြက သူတုိ႔ကေလးေတြကို ကာကြယ္ေဆး မတိုက္ဖုိ႔ေတာင္ တားျမစ္ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ သူတုိ႔ လက္ခံလာၾကပါတယ္” ဟု ကိုတင္ေအာင္စိုးက ရွင္းျပသည္။


ကာကြယ္ေဆးတုိက္ေကၽြးျခင္း အစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ေနစဥ္အတြင္း  ေက်းရြာ၏ ကူညီေဆာင္ရြက္မႈလည္း ရွိခဲ့သည္။ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားက ပိုလီယိုတုိက္ေကၽြးမႈ အစီအစဥ္မ်ားကို သတိျပဳမိေစရန္ မိဘမ်ားကို တုိက္တြန္းေျပာၾကားရာတြင္ က်န္းမာေရး လုပ္အားေပးမ်ားကို ကူညီခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႀကီးမွဴးၿပီး ရပ္ရြာအစည္းအေဝးမ်ား ျပဳလုပ္ကာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သိသင့္သိထုိက္ သည္မ်ားကို မွ်ေဝေပးသည္။ တစ္အိမ္တက္ဆင္း သြားေရာက္ျခင္း၊ ေတြ႕ဆံု ေဆြေႏြးျခင္းျဖင့္ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ကာ ကာကြယ္ေဆးတုိက္ေကၽြးမႈ အစီအစဥ္ လႊမ္းျခံဳႏုိင္မႈကို တိုးတက္ေစသည္။


တကယ္ေတာ့ ကိုတင္ေအာင္စိုးမွာ ဝါရင့္ လုပ္အားေပးတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၂ ႏွစ္ လံုးလံုး ရပ္ရြာက်န္းမာေရး လုပ္အားေပးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သူျဖစ္သည္။ အဓိကအားျဖင့္ လစဥ္ ကာကြယ္ ေဆးထိုး/တုိက္ေကၽြးသည့္ သီတင္းပတ္မ်ားတြင္ သားဖြားဆရာမမ်ားကို ကူညီေပးသည္။ ၎မွာ ယင္း အလုပ္ကို စတင္ လုပ္ခဲ့သည့္အခ်ိန္ကလိုပင္ ယခုထိ ႏွစ္သက္ေနတုန္း ျဖစ္သည္။


“ကေလးေတြက ခုခံအားနည္းေတာ့ သူတုိ႔ကို ကာကြယ္ေပးခ်င္တယ္။ ကာကြယ္ေဆးထိုး/ တုိက္ေကၽြး ျခင္းက အေရးပါတဲ့အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုပါ။ ရပ္ရြာသတိျပဳမႈ ျမင့္မားေစျခင္းနဲ႔ ကာကြယ္ ေဆးထိုး/ တုိက္ေကၽြးျခင္း ကေနတစ္ဆင့္ လူေတြရဲ႕ဘဝေတြကို ကၽြန္ေတာ္ ကူညီႏုိင္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္က ကေလး ေတြကို ကာကြယ္ေပးသူေတြ အမ်ားႀကီးထဲကမွ အုပ္တစ္ခ်ပ္၊ သဲတစ္ပြင့္ အေနနဲ႔ပဲ ပါဝင္ႏုိင္တာပါ။ ဒါေပမဲ့ ဒီအတြက္ ကၽြန္ေတာ္ ဂုဏ္ယူတယ္” ဟု ၎က ဆုိသည္။


ကိုထြန္းေအးမွာ ကိုတင္ေအာင္စိုးကဲ့သို႔ အေတြ႕အၾကံဳမရွိေသာ္ျငား အလားတူ ဂုဏ္ယူမႈမ်ဳိးကို ခံစားရသူ ျဖစ္သည္။ေမာင္းေတာက်န္းမာေရးစင္တာတြင္ ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းလႊမ္းျခံဳႏုိင္မႈ ေနာက္ဆံုးအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆြးေႏြးေနေသာ ကိုတင္ေအာင္စိုးႏွင့္ ကိုထြန္းေအး။ 
©ယူနီဆက္ဖ္ျမန္မာ/၂၀၁၆/မာရီယာနာပါလာဗရာ 
“ရပ္ရြာအတြင္းမွာ အေရးပါတဲ့ အခန္းက႑တစ္ခုကို ပါဝင္ျပဳလုပ္ရတယ္လုိ႔ ခံစားမိပါတယ္။ အရင္ကထက္ အမ်ားႀကီး လူခ်စ္လူခင္မ်ားလာတယ္လုိ႔ ခံစားရတယ္။ ဒီအစီအစဥ္မရွိခင္က လူေတြက ကၽြန္ေတာ့္ကို ႏႈတ္ေတာင္ မဆက္ၾကဘူး။ အခုေတာ့ လူတုိင္းက ကၽြန္ေတာ့္ကို ႏႈတ္ဆက္ေနၾကၿပီ” ဟု ၎က အားရပါးရ ရယ္ေမာရင္း ေျပာသည္။


ပိုလီယိုတုိက္ေကၽြးျခင္းအစီအစဥ္က ၎၏ အိပ္မက္မ်ားကို ေျပာင္းလဲေစခဲ့သည္။ ယခုအခါ ၎မွာ ၿမိဳ႕နယ္ ေဆး႐ံုတြင္ သူနာျပဳျဖစ္လာရန္ ႀကိဳးစားသင္ယူ လိုစိတ္ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။


ၿပီးပါၿပီ။


No comments:

Post a Comment