Thursday, June 1, 2017

ဖံုးကြယ္ေနသည့္ အႏၲရာယ္မ်ား

By Simon Ingram - ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေျမျမွဳပ္မိုင္းမ်ား ႏွင့္ မေပါက္ကြဲေသးသည့္ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားသည္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အသက္ေသဆံုးရျခင္း ႏွင့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရ ၿခင္း အႏၱရာယ္ႏွင့္ ေန႔စဥ္ၾကံဳေတြ႔ေနရ

ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ၁၄ ခုအနက္ ၉ ခုတြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည့္၊ လြန္ခဲ႔ေသာကာလျဖစ္ခဲ႔သည့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ေျမျမွပ္မိုင္းမ်ားႏွင့္ ေပါက္ကြဲေစတတ္သည့္ စစ္လက္နက္အၾကြင္းအက်န္မ်ား ျပန္႔ႏွံ႔လွ်က္ရိွပါသည္။  ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာေပၚတြင္မို္င္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရေသဆံုးသည့္ႏွဳန္းအျမင့္ဆံုးႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ မိုင္းအႏၲရာယ္တားဆီး ကာကြယ္ေရး အဖြဲ႔၏ စာရင္းမ်ားအရ မိုင္းထိခိုက္ဒဏ္ရာရေသဆံုးမဳွသည္ သံုးရက္တစ္ၾကိမ္ျဖစ္ပြားေနျပီး သံုးေယာက္တြင္တစ္ေယာက္ သည္ကေလးသူငယ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။


အသက္ (၁၂) အရြယ္ ေမာင္ေအာင္ဒင္ သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဗန္းေမာ္ျမိဳ႕ရိွ ဖန္ခါးကုန္း စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမွ ေရဆင္းခ်ိဳးစဥ္။ သူ၏ဖခင္ သည္ ႏြားေက်ာင္းေနစဥ္ ေျမျမွဳပ္မိုင္းျဖစ္ႏိုင္သည့္အရာ နင္းမိျပီး  ေသဆံုးသြားခဲ႔ပါသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ကခ်င္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း (KIA) ႏွင့္ ျမန္မာ႔တပ္မေတာ္တို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ႔ၾကပါသည္။ 

© UNICEF/UN061783/Brown

အသက္ (၁၀) ႏွစ္ အရြယ္ ေမာင္မင္းသီဟ သည္ လြန္ခဲ႔ေသာ (၂) ႏွစ္ခန္႔က သူႏွင့္ သူ႔ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ေတာအုပ္ထဲ ေဆာ႔ကစားရင္း မေပါက္ကြဲေသးသည့္ ဗံုးတစ္လံုးကို ေတြ႔ရိွ ေပါက္ကြဲရာ မွ ရရိွခဲ႔သည့္ ဒဏ္ရာ အမာရြတ္ကို ျပသေနသည္။ ယင္းေပါက္ကြဲမွဳေၾကာင့္ ကရင္ျပည္နယ္ အန္ကေလာေက်းရြာရိွ ကေလး ၂ ႏွစ္ဦး ေသဆံုးခဲ႔ျပီး သူ၏အခ်စ္ဆံုးသူငယ္ခ်င္း ေစာဘဆန္းအပါအဝင္ ေလးဦး ဒဏ္ရာရရိွခဲ႔ပါသည္။ 

© UNICEF/UN061805/Brown
ကၽြန္မတို႔က ကေလးေတြကို ေျပာထားတယ္၊ ေတာထဲမွာ ထူးျခားျပီး မူမမွန္တဲ႔ အရာတစ္ခု ခုေတြ႔ရင္ မကိုင္ပါနဲ႔၊ လူၾကီးေတြကို သြားျပီး ေျပာပါလို႔ အျမဲမွာထားရတယ္”  ဟု ဆရာမ နန္းေမာ္ေမာ္ၾကည္ ကေျပာသည္။ ဆရာမ သည္ ႏွစ္ေပါင္း (၆၀) ေက်ာ္ျဖစ္ပြားသည့္ ပဋိပကၡကို ျပန္ေျပာင္းအမွတ္ရေစသည့္ ယင္းေပါက္ကြဲမွဳ ကို ကို္ယ္တိုင္ၾကံဳေတြ႔ရသူတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ 

© UNICEF/UN061811/Brown
“ေတာ္ေတာ္ေလးတယ္၊ ပူလည္းပူတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ႔ အႏၲရာယ္ရိွမယ္လို႔ေတာ႔ ထင္ခဲ႔တယ္” ဟုအသက္ (၉) ႏွစ္အရြယ္ေစာဘဆန္း ကေျပာသည္။ ေစာဘဆန္းသည္ မင္းသီဟ ၏ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ျပီး ယင္းေပါက္ကြဲမွဳ ေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရခဲ႔သူတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ ယင္းမေတာ္တဆ ျဖစ္ရပ္သည္ လြန္ခဲ႔ေသာ သီတင္းပတ္မ်ားက ျဖစ္ပြားခဲ႔သည့္တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင္႔ က်န္ခဲ႔သည့္ မေပါက္ကြဲေသးသည့္ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

© UNICEF/UN061802/Brown
ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕ရိွ အသစ္ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစင္တာ။ ကိုေအာင္စိုးမင္း၊ အသက္ (၄၂) ႏွစ္ (လက္ယာ) ႏွင့္ ေဒါင္ဂ်၊ အသက္ (၃၃) ႏွစ္တို႔ ေျခတုအသစ္မ်ားတပ္ဆင္ေလ႔က်င့္ေနၾကသည္။ ကိုေအာင္စိုးမင္းသည္ တပ္မေတာ္သားေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္ျပီး မိုင္းရွင္းလင္းစဥ္ မိုင္းထိဒဏ္ရာ ရခဲ႔ကာ ေဒါင္ဂ် သည္ ကခ်င္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မွ ျဖစ္ကာ မိုင္းေထာင္စဥ္ မိုင္းနင္းမိျပီး ဒဏ္ရာရခဲ႔ပါသည္။  

© UNICEF/UN061798/Brown
အသက္ (၃၃) အရြယ္ မစန္းစန္းေမာ္တစ္ေယာက္ သူမအသက္ (၁၃) ႏွစ္အရြယ္တြင္ မိုင္းတက္နင္းမိျပီး သူမ၏ ယာဘက္ေျခေထာက္ဆံုးရံွဳးခဲ႔ပါသည္။ ယခုအခါ ယူနီဆက္ပံ့ပိုးမွဳျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ေကာ႔ကရိတ္ျမိဳ႕နယ္ရိွ Mine Victim Assistance Centre တြင္ ေစတနာ႔ဝန္ထမ္းအျဖစ္ လုပ္အားေပးလွ်က္ရိွပါသည္။ ယင္းစင္တာတြင္ ေျခတုမ်ားျပဳျပင္ေပးျခင္းကို သူမလုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယင္းကဲ႔သို႔ ပုန္းကြယ္ေနသည့္ လက္နက္မ်ားႏွင့္ အတူ ေနထိုင္ေနရသည့္ လူဦးေရ ခန္႔မွန္းေျခ ၅ သန္းခန္႔ရိွပါသည္။  

© UNICEF/UN061800/Brown

ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည့္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မွဳမ်ားသည္ကေလးငယ္မ်ားအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစပါသည္။  ပဋိပကၡႏွင့္ ေျမျမွဳပ္မိုင္းမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ သူတို႔၏ဘဝမ်ားပံုသြင္းျခင္းခံရပါသည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ အတူတကြေပါင္းစည္းေနထိုင္ေရး ေအာင္ျမင္ဖို႔ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မွဳ မ်ား မေဆာင္ရြက္ပါက ေမာင္ေအာင္ဒင္ကဲ႔သို႔ ကေလးမ်ားအေနျဖင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးဆက္ကို ဆက္လက္ခံစားရေပမည္။ 

© UNICEF/UN061857/Brown
No comments:

Post a Comment